Riksbyggen vinner markanvisning om att bygga flerfamiljs trähus i Göteborg 2017-04-12, kl 08:00

Riksbyggen vinner markanvisning om att bygga flerfamiljs trähus i Göteborg

Riksbyggen har tillsammans med Sweco vunnit en markanvisningstävling om att få uppföra ett flerfamiljshus i trä vid Gibraltargatan, Göteborg. Det vinnande förslaget har namnet ”Brf Slå Rot” och kommer att innehålla 45 bostadsrätter. I Brf Slå Rot möter den senaste trähustekniken traditionellt hantverk för att skapa ett innovativt och mer hållbart bostadskvarter.

Tävlingen har bestått av två bostadskvarter, varav det ena ska bebyggas med bostadsrätter och det andra med hyresrätter. Riksbyggen har vunnit bostadsrättsdelen.

– Det har varit ett stort intresse för tävlingen och det har varit hård konkurrens om uppdraget. Det ska bli riktigt spännande att se hur dessa två förslag bidrar till områdets utveckling samt inspirerar branschen till fler innovativa trähus i Göteborg, säger Martin Öbo, fastighetsdirektör för Göteborgs Stad.

Den 8 november bjöd fastighetsnämnden in till tävlingen, om markanvisning på 45 bostadsrätter och 89 hyresrätter, som pågått från 9 november 2016 - 20 januari 2017. Totalt kom det in 33 bidrag, 18 för tomten som avser bostadsrätter och 15 för tomten som avser hyresrätter. Den aktuella platsen för markanvisningen är Gibraltargatan där Gibraltar Herrgård ligger idag. Herrgården kommer att flyttas till Orrspelsgatan, som ligger i närområdet.

– Vi är mycket glada över markanvisningen på Gibraltarvallen och Riksbyggen har nu möjligheten att genomföra ytterligare ett innovativt bostadsprojekt med stort hållbarhetsfokus i Göteborg. Med Brf Slå Rot vill vi skapa ett vackert flerfamiljshus byggt i trä och ett spirande kvarter med odling både på tak, i de egna växthusen och på gården, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Brf Slå Rot innehåller totalt 45 lägenheter inklusive radhus. De minsta består av 2-3 rum och kök och är 65 kvadratmeter, de största består av 4-6 rum och kök och är radhus på 120 kvadratmeter.

Brf Slå Rot byggs med människan i centrum. Byggnaden kommer att rymma flera funktioner med blandade lägenhetstyper, lokaler i bottenplan för service samt en gemensam gård med naturliga mötesplatser.

– Genom att använda nya tekniska hjälpmedel i kombination med traditionell hantverkskunskap kring träets egenskaper kan vi idag bygga flerfamiljshus i trä med hög kvalitet inom en ekonomiskt hållbar modell, säger Mikael Ahlén.

Hållbarhetsfrågorna finns med genom hela projektet, från byggnation till driftsfas. Inför genomförandet har en omfattande och detaljerad ekosystemtjänstanalys gjorts som hjälper projektet att maximera nyttan av den yta som är möjlig att ”göra grön”. Det kommer att finnas solceller på taket och flera olika sätt för de boende att odla egna grönsaker. Det kommer också att finnas cykelpool och tillgång till bilpool för att underlätta ett boende utan egen bil. Sweco har ritat huset och svarat för tekniska konstrukltioner. Ansvarig arkitekt har varit Kajsa Crona.

För att få markanvisningen krävs även beslut i fastighetsnämnden, ärendet kommer upp den 24 april på sammanträdet. HSB Göteborg, tillsammans med CaseStudio, har utsetts som vinnare för de 89 hyresrätterna. Osmos heter deras bidrag.

Extern spetskompetens inom hållbar utveckling har anlitats
Juryn för tävlingen har bestått av representanter från Göteborgs Stad där fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningen Centrum deltagit. Juryn har även haft med en extern konsult vars spetskompetens är hållbar utveckling.

Branschen bjuds in den 18 april för mer information
De två föreslagna vinnarna kommer tillsammans med Göteborgs Stad att bjuda in branschen till ett event den 18 april på Johanneberg Sceince Park, HSBs Lounge, plan 5 i Guldhuset, kl 15:00-16:30. Här kommer de två aktörerna att presentera sina tävlingsbidrag. Inleder gör Ulf Kamne (MP), kommunalråd med ansvar för stadsutveckling och miljö, och Jahja Zeqiraj (S) ordförande fastighetsnämnden.

Media är välkommen att delta!

För mer information:

Sofie Bårdén, representant för juryn, fastighetskontoret. 031-368 11 92
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen, 070-587 24 04

Bilder