Riksbyggen förvärvar fastighet i området Södra Munksjön, Jönköping 2017-04-07, kl 07:45

Riksbyggen förvärvar fastighet i området Södra Munksjön, Jönköping

Södra Munksjön ska bli en ny knutpunkt i Jönköping med flera tusen invånare. Riksbyggen har nu förvärvat en fastighet på Skeppsbron Östra, och blir nu med sin breda kompetens om ett mer hållbart samhällsbyggande en part i utvecklingen av Södra Munksjön.

Fastigheten som Riksbyggen förvärvat på Skeppsbron Östra är Ödlan 11.

– Det här är ett strategiskt förvärv som vi är mycket glada över. Riksbyggen ligger i framkant när det gäller hållbar utveckling och vi tar nu med oss den kompetensen i arbetet med att utveckla Södra Munksjön, säger Tommy Prissberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Södra Munksjön är ny stadsdel som kommer att innehålla kommersiella lokaler, bostäder och en station för den planerade höghastighetsbanan mellan Göteborg, Malmö och Stockholm. Den kommande byggnationen på Södra Munksjön är uppdelade i flera etapper.

– Vi kommer till exempel att ta med oss erfarenheter från byggandet av Brf Viva i Göteborg där Riksbyggen tillämpar det senaste inom hållbar utveckling baserat på forskning som bedrivs inom ramarna för Positive Footprint Housing, säger Pontus Gustafsson, sälj- och marknadsansvarig, region sydväst, Riksbyggen Bostad.

En viktig del i Riksbyggens hållbarhetsarbete handlar om social hållbarhet. Vi bygger inte ”bara” hus utan vi skapar levande bostadskvarter och stadsdelar.

– Det finns ett stort behov av fler bostäder i Jönköping idag och Riksbyggen vill vara med och driva stadsutvecklingen tillsammans med kommunen och Södra Munkjöns Utvecklings AB på ett mer hållbart sätt. I Södra Munksjön vill vi skapa kvarter med bostäder av hög kvalitet och som inspirerar till ett ”liv mellan husen”, säger Pontus Gustafsson.

Riksbyggen förvärvar fastigheten Ödlan 11 av Lindahls Invest. Förvärvet genomfördes 6 april 2017.

För mer information:

Pontus Gustafsson, sälj och marknadsansvarig, 036-10 84 33
pontus.gustafsson@riksbyggen.se

Tommy Prissberg, marknadsområdeschef på Riksbyggen, 070-314 25 61.
tommy.prissberg@riksbyggen.se

Bilder