Podden Hållbart: Ekosystemtjänster och utemiljödialog 2017-02-23, kl 07:45

Podden Hållbart: Ekosystemtjänster och utemiljödialog

Vad gömmer sig egentligen bakom uttryck som ekosystemtjänster och utemiljödialog? I Riksbyggens podd Hållbart pratar Riksbyggens hållbarhetschef Charlotta Szczepanowski och Micael Pamberg, verksamhetsutvecklare inom fastighetsförvaltning, om hur plantering av ett träd kan ersätta buskarna som togs bort när bostadsrättsföreningens miljöhus skulle byggas – ekosystemtjänster och utemiljödialog!

Riksbyggen har prisats för sitt systematiska arbete med ekosystemtjänster vid nyproduktion av bostäder. Ekosystemtjänster är funktioner hos ekosystemen som är nödvändiga eller nyttiga för människan. Exempel är att ekosystemen kan rena vatten, se till att våra blommor pollineras, tillhandahålla virke och ge oss människor naturupplevelser. Idag är många av dessa funktioner satta under hårt tryck och historiskt sett har man inte tagit hänsyn till de här dem vid samhällsplanering.

När huset är byggda och de boende flyttar in så fortsätter arbetet med ekosystemtjänster. Riksbyggen har tagit fram en modell som kallas för utemiljödialogen för att hjälpa bostadsrättsföreningarna att värna både om naturvärden och sociala värden i utemiljön. Utemiljödialogen är också en hjälp för få investeringar i utemiljön att gå hand i hand med investeringar i fastigheten.

Om podden Hållbart

Planeten ska med! Det är utgångspunkten både vår podd Hållbart och namnet på Riksbyggens plan för hållbar utveckling. I Hållbart träffar Riksbyggens hållbarhetschef Charlotta Szczepanowski, nyligen utsedd till ”Influencer of the year” och tidigare utsedd till ”Bästa hållbarhetschef”, intressanta människor på Riksbyggen som brinner för att driva utvecklingen mot det hållbara samhället.

Avsnitten handlar om allt från hur vår vd Leif Linde tänker till hur Riksbyggen arbetar för att ge stöd till våra bostadsrättsföreningars styrelser att ta steg i vardagen mot ett mer hållbart samhälle. Mejla gärna synpunkter till charlotta.szczepanowski@riksbyggen.se.

Välkommen att lyssna – planeten ska med!

För mer information:

Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen, tel 08-698 41 42.

Bilder