Svårt att få markanvisning för seniorboenden i storstadskommunerna 2017-02-02, kl 07:45

Svårt att få markanvisning för seniorboenden i storstadskommunerna

Bristen på seniorbostäder gör att många äldre bor kvar i icke anpassade bostäder vilket i sin tur lamslår flyttkedjorna. Riksbyggen är den aktör som bygger flest seniorbostäder i bostadsrättsform, via sitt koncept Bonum Seniorboende, men som trots en stor efterfrågan har svårt att få markanvisningar för seniorbostäder, framför allt i storstadskommunerna.

Svenska Dagbladet har i en rad artiklar lyft fram det kommande behovet av fler seniorbostäder. Åldersgruppen 65+ kommer att växa med netto cirka 780 000 personer fram till 2040. Riksbyggen har sedan tidigare sett det kommande behovet av fler seniorbostäder och den första skissen på Riksbyggens Bonum Seniorboende ritades 2006 och inflyttningen i det första Bonum-projektet skedde i januari 2012.

– I bostadskrisens Sverige har många kommuner ett stort fokus på att få fram volymer av nya bostäder, vilket i sig är rätt. Men vi märker tydligt att många kommuner glömmer bort att prioritera fler bostäder för äldre, säger Håkan Liljeblad, affärsutvecklare Boende för äldre på Riksbyggen.

Under 2016 byggstartade Riksbyggen cirka 350 Bonum seniorbostäder och sammanlagt finns 800-900 påbörjade eller planerade seniorbostäder i nyproduktionsplanen. Dock är bara ett fåtal av dessa i storstadskommunerna, trots en stor efterfrågan.

– Äldres bostadsbehov behöver uppmärksammas mer i kommunernas bostadsförsörjningsplaner och markpolicy. Ett utökat utbud får igång flyttkedjor och ger en ökad rörlighet på bostadsmarknaden vilket leder till att det befintliga bostadsbeståndet används på ett effektivare sätt, säger Håkan Liljeblad.

Bonum är Riksbyggens koncept för seniorbostäder och vänder sig till hushåll där minst en person har fyllt 55 år. Bostadsrättsföreningens medlemmar får tillgång till individuellt anpassade tjänster. För den som behöver hjälp med något finns en Bonumvärd till hands och som kan hjälpa till med allt från att byta lampa till att gå ut med hunden om man är sjuk.

För mer information:
Håkan Liljeblad, affärsutvecklare Boende för äldre på Riksbyggen, 070-34 39 509.

Bilder