Riksbyggen förnyar förvaltningsavtal med Trafikverket i södra Sverige 2017-02-06, kl 07:50

Riksbyggen förnyar förvaltningsavtal med Trafikverket i södra Sverige

Riksbyggen Fastighetsförvaltning har vunnit förnyat förtroende hos Trafikverket i södra Sverige. Riksbyggen har tecknat ett 3-årigt avtal som bland annat avser tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader på 28 orter.

Riksbyggen har sedan ett år tillbaka ett interimsavtal för byggnader och mark i södra Sverige. Detta har konkurrensutsatts under hösten 2016 och Riksbyggen har nu vunnit upphandlingen.

– Vi är mycket glada över det förnyade förtroende som vi fått av Trafikverket i södra Sverige. Med Riksbyggen breda kompetens av att förvalta och underhålla olika typer av fastigheter hoppas vi kunna ge bästa service till Trafikverket i allt som rör deras fastigheter, säger Martin Samuelsson, kundansvarig på Riksbyggen.

Avtalet avser tillsyn, skötsel och underhåll av byggnader, mark och installationer samt viss administrativ förvaltning för 73 byggnadsobjekt och 16 markobjekt på 28 orter i södra Sverige.

Avtalet startar 1 juli 2017 och löper på tre år med möjlighet till förlängning i max fyra år till.

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Sammanlagt förvaltar Riksbyggen 176 000 bostadsrätter och 100 000 hyresrätter samt ett stort antal offentliga och kommersiella fastigheter.

För mer information:
Martin Samuelsson, kundansvarig på Riksbyggens Rikskundenhet, 0722-30 44 26

Bilder