Detaljplan klar för Riksbyggens Brf Lokomotivet i Västra Munktellstaden 2017-02-01, kl 13:00

Detaljplan klar för Riksbyggens Brf Lokomotivet i Västra Munktellstaden

Riksbyggens Brf Lokomotivet, med 41 bostäder, är med i den första etappen av de cirka 400 nya bostäder som ska byggas i Västra Munktellstaden, Eskilstuna. Säljstarten är planerad till våren/sommaren 2017 och inflyttning är beräknad till våren/sommaren 2019.

Detaljplanen för Nithammaren 8 har vunnit laga kraft. Nu är vi ytterligare ett steg närmare cirka 400 nya å-nära bostäder centralt i Eskilstuna, i Västra Munktellstaden.

Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Riksbyggen ekonomisk förening och Reinhold Gustafsson Förvaltning AB skapar tillsammans attraktiva och moderna bostäder intill Eskilstunaån. Nu har detaljplanen vunnit laga kraft och vi börjar med markarbete i början av februari.

– Läget är fantastiskt bra, mitt i centrala Eskilstuna och med närhet till bland annat badhus, sportaktiviteter, kulturevents, museer och god mat, säger Carina Akterhag, marknadsområdeschef Riksbyggen.

Att bo och leva i Västra Munktellstaden är att befinna sig mitt i Eskilstunas historia. Redan på 90-talet påbörjades omvandlingen av Munktellstaden, där de gamla industrilokalerna fått nya användningsområden. Bostadsområdet blir ett nutida tillägg som tillsammans med Stiga Sports Arena och Munktellbadet bidrar till Munktellstadens attraktivitet och särprägel, en förebild för hållbar stadsutveckling.

Fler boende i centrum ger även förutsättningar för ett tryggare och därmed attraktivare Eskilstuna. Det ska även byggas en förskola, lokaler och ett parkeringsgarage i kvarteret. Projektet väntas pågå i tre etapper.

Läs mer om Brf Lokomotivet här


För mer information:
Carina Akterhag, marknadsområdeschef Riksbyggen, 021-10 32 57, carina.akterhag@riksbyggen.se

Bilder