Riksbyggen återupptar tak- och fasadinspektioner med drönare 2017-01-26, kl 11:00

Riksbyggen återupptar tak- och fasadinspektioner med drönare

Riksbyggen har som första aktör i branschen fått kameraövervakningstillstånd för hela Sverige att inspektera tak och fasader med drönare, detta efter en ofrivillig paus i flygandet med drönare efter en dom i högsta förvaltningsdomstolen under fjolåret.

Riksbyggen har fått kameraövervakningstillstånd för drönare för samtliga kommuner i Sverige. Redan under 2015 startade Riksbyggen tak- och fasadinspektioner med hjälp av kameraförsedda drönare. Efter högsta förvaltningsöverdomstolens dom i oktober förra året om att kameraförsedda drönare omfattas av reglerna i kameraövervakningslagen tog Riksbyggen en paus i arbetet med att använda drönarna för att invänta tillstånd.

– Besked om att vi kan börja använda drönarna är mycket glädjande. Genom att använda drönare vid tak- och fasadinspektioner skapar vi kundnytta för bostadsrättsföreningarna och våra medarbetare får en säkrare arbetsmiljö, säger Göran Danling, processansvarig teknisk förvaltning på Riksbyggen.

Riksbyggens tillstånd gäller än så länge för fem kameror.

– Det är en bra början och gör att vi kan komma igång igen i de marknadsområden som var först ut med att använda drönarna, till exempel vårt marknadsområde i Skaraborg, säger Göran Danling.

Efter sommaren kan det bli fritt fram för alla Riksbyggens marknadsområden att använda drönare. I syfte att förenkla för företagen föreslår Justitiedepartementet att drönare inte ska omfattas av kravet på tillstånd i kameraövervakningslagen. Förslaget skickas nu ut på remiss till mitten av februari och föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Sammanlagt förvaltar Riksbyggen 176 000 bostadsrätter och 100 000 hyresrätter samt ett stort antal kommersiella och offentliga fastigheter.

För mer information:
Göran Danling, processansvarig teknisk förvaltning, Riksbyggen, 070-35 00 411

Bilder