Klartecken för 47 nya hyresrätter i Sorgenfri, Malmö 2017-01-18, kl 07:55

Klartecken för 47 nya hyresrätter i Sorgenfri, Malmö

Malmö stad tekniska nämnd har gett klartecken för ett tomträttsavtal med Riksbyggen/Veidekke för byggande av 47 hyresrätter i stadsdelen Sorgenfri.

I takt med att Malmö växer ökar behoven av att förtäta staden. Sorgenfri är en stadsdel med en spännande kombination av industriellt arv, centralt läge, kreativa verksamheter och fokus på hållbarhet. I kvartet Passageraren i Sorgenfri kommer Riksbyggen i samarbete med Veidekke att bygga 47 hyresrätter, 1-3 rum och kök.

– Det är bara två år sedan Riksbyggen inledde sin satsning på att bygga hyresrätter. Det är mycket roligt att vi tillsammans med Veidekke nu får möjligheten att bygga nya hyresrätter i ett väldigt attraktivt läge i Malmö. Här blir det i första hand mindre lägenheter, som vi vet att det finns en stor efterfrågan på, säger Carl-Johan Hansson, chef för Affärsområde Fastigheter på Riksbyggen.

– Projektet möjliggörs genom en nära samverkan där båda företagen står för utvecklingen, Veidekke för byggandet och Riksbyggen för förvaltningen och ett långsiktigt ägande, säger Håkan Otterström, affärsutvecklare på Veidekke Bostad.

Byggstart för Riksbyggens projekt i kvarteret Passageraren beräknas preliminärt till andra kvartalet 2017, med inflyttning i slutet av 2018.

– Jag tror starkt på omvandlingen av Sorgenfri, där det industriella arvet bevaras samtidigt som unika bostäder byggs. Det är viktigt att det blir både hyresrätter och bostadsrätter och det är särskilt glädjande att vi nu kan skriva på ett avtal för ett 50-tal nya hyreslägenheter i området, säger Anders Rubin (S), tillförordnad ordförande i tekniska nämnden.

Fasaderna kommer att spegla områdets själ och historia. Material som tegel, puts och plåt i mörka färger samt balkongräcke i smide används för att knyta an till historien, samtidigt som stadsrummet ges en grön prägel. Bostadshusens bottenvåningar kommer att rymma olika slags verksamheter, caféer och närbutiker.

– Byggkranarna kommer snart att trängas i Sorgenfri, som ska knyta ihop Malmös östra delar med centrum. Det här är en viktig etapp i arbetet med att bygga en tät, grön och blandad stad, säger Anders Törnblad, vice ordförande i tekniska nämnden.

Om avtalet

Riksbyggen/Veidekke Bostad AB tecknar tomträttsavtal med Malmö stad för fastigheten Passageraren 1, för uppförande av cirka 50 hyresrättslägenheter och en lokal som ska upplåtas med hyresrätt, totalt cirka 3 600 kvm BTA. Upplåtelsen sker enligt en modell för att stimulera hyresrättsproduktion, där tomträttsavgälden satts till 52 kr/kvm BTA och år för hyreslägenheterna under den första avgäldsperioden under förutsättning att bostäderna fortsätter upplåtas med hyresrätt. Detta motsvarar en årlig avgäld om totalt 190 000 kronor.

För mer information

Carl-Johan Hansson, chef Affärsområde Fastigheter, Riksbyggen, 08-698 41 08
carl-johan.hansson@riksbyggen.se

Håkan Otterström, affärsutvecklare på Veidekke Bostad, +46 70 563 11 04
hakan.otterstrom@veidekke.se

Jan Johansson, projektledare Sorgenfri, fastighetskontoret, Malmö stad, 0705-60 96 65 
jan.johansson@malmo.se

Anders Rubin (S), tf ordförande i tekniska nämnden, 0706- 36 26 77
anders.rubin@malmo.se

Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden, 0709-79 77 38
anders.tornblad@malmo.se

Bilder