Hållbarhet i praktiken i den framtida staden 2017-01-13, kl 17:00

Hållbarhet i praktiken i den framtida staden

Hur kan vi bygga städer med attraktionskraft där planetens framtid samtidigt prioriteras? Det hållbara samhället sätts i fokus under Bizbuz, Skellefteås näringslivsvecka.
– Det handlar om att vidta faktiska åtgärder för att kunna göra skillnad, säger Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Under rubriken ”Den framtida staden” arrangerar Riksbyggen och Fastighetsägarna på tisdag i Skellefteå ett gemensamt inspirationspass om innovativ fastighets- och stadsutveckling.
– När vi bygger bostäder och förvaltar fastigheter använder vi mycket energi och det gäller att så mycket som möjligt är förnyelsebar energi. Vi är beroende av naturen och då kan vi inte längre släppa ut så mycket koldioxid, säger Charlotta Szczepanowski, som 2014 fick utmärkelsen Sveriges bästa hållbarhetschef.

Fyra hållbarhetslöften
Riksbyggen arbetar målmedvetet med fyra hållbarhetslöften; att leda företaget, att göra rätt, att utveckla kunderbjudandet och att inspirera omvärlden.
Charlotta Szczepanowski ger exempel på hållbarhetslöftena:
– Det börjar med ett tydligt ledarskap för att skapa förutsättningar och incitament så att hela företaget kan bidra. Vi har integrerat hållbarhet i vårt premiesystem där minskad miljöpåverkan gör att du som medarbetare kan få belöning i form av pengar. Genom att ställa krav på våra leverantörer leder vi också företaget mot hållbarhet.
– För att ibland kunna göra det lilla extra i vardagen krävs kompetens och kunskap. Därför genomför vi hållbarhetsutbildningar riktade till våra olika yrkeskategorier.
– I vårt kunderbjudande kan nämnas Positive Footprint Housing, vårt stora projekt i Göteborg där vi samarbetar med forskare och studenter. Exempelvis skapar vi nya boendemiljöer där det går att leva utan bil och där boende delar på saker för att minska sin konsumtion.
– Att inspirera andra kan vi göra genom tävlingen årets hållbarhetsförening och att sprida goda exempel och kreativa idéer. Våra totalt 350 000 boende runtom i landet kan verkligen vara med och skapa förändring ner på detaljnivå.

Utvecklar Strömsör
I samband med att Riksbyggen under 2016 köpte 544 lägenheter av Skebo presenterade Riksbyggens vd Leif Linde det som en av Riksbyggens enskilt största fastighetsaffärer som företaget gjort i Sverige.
– Att Skellefteå är en viktig del av Riksbyggens Norrlandssatsning finns det ingen tvekan om. Förutom det stora förvärvet av hyresrätter som vi genomfört så arbetar vi med två stora bostadsrättsprojekt i Skellefteå om totalt cirka 200 lägenheter, säger Riksbyggens projektledare Jonas Lundmark.
Riksbyggen är med som en av huvudaktörerna som utvecklar bostäder i den nya stadsdelen Strömsör, med planerad byggstart i år och beräknad inflyttning från 2019.
– Att de bostäder vi planerar för i stadsdelen Strömsör ligger i framkant vad gäller hållbarhet är en självklarhet. Angående den miljömässiga hållbarheten så kommer våra bostäder att certifieras via miljöbyggnad nivå silver. Den sociala hållbarheten, som också är otroligt viktig, arbetar vi med genom att till exempel lägga stor vikt vid gemensamma utrymmen i husen samt delad resursanvändning då bland annat bil- och cykelpool utreds, säger Jonas Lundmark.
Charlotta Szczepanowski tillägger:
– Varje hus är unikt så det ska spännande att arbeta med hållbarhetsfrågor i projekten i Skellefteå.

Den framtida staden - program

Dag och tid: tisdag den 17 januari klockan 10.00–12.00.

Plats: The Great Northern, Skellefteå.

Medverkande: Christina Friberg, platsansvarig/stadsutvecklare Fastighetsägarna, och Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen, föreläser tillsammans med Carl-Henrik Appel, regionchef Riksbyggen Bostad Stockholm-Uppland/Norr.

Efter föreläsningarna följer ett panelsamtal tillsammans med Helena Markgren, affärsområdeschef Thyréns, Therese Kreisel, planarkitekt Skellefteå kommun, Åsa Andersson, vd Skebo, och Dick Burlin, vd Snösten.

Se hela programmet för näringslivsveckan på bizbuz.se.

För mer information:
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen, tel 08-698 41 42.
Jonas Lundmark, projektledare; 090-15 96 23.

Bilder