Riksbyggen skänker 100 000 kronor till Rädda Barnen 2016-12-23, kl 07:45

Riksbyggen skänker 100 000 kronor till Rädda Barnen

Behovet av att hjälpa barn i utsatta situationer är stort på många håll i världen. Riksbyggen ger därför en extra julgåva till Rädda Barnen så att fler barn får somna mätta, vakna under en mjuk filt och hålla sig varma i vinterkylan.

– Riksbyggen har en lång tradition av att stödja människor som är i behov av hjälp, både i Sverige och i andra länder. Vi är ett kooperativt företag där solidaritet är en viktig del av vår företagskultur. I år vill vi ge en extra julgåva för att stödja Rädda Barnen som bland annat göra stora insatser för barnen i krigets Syrien, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Riksbyggen stödjer även barn och unga i Sverige, till exempel genom att vara en av flera huvudpartners till Läxhjälpen. Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp i socioekonomiskt utsatta områden.

Riksbyggen har också ett stort engagemang biståndsorganisationen We Effect. En miljard människor i världen saknar en värdig bostad. Riksbyggen har i över 40 år varit medlem i biståndsorganisationen We Effect och därigenom bidragit till många positiva insatser i olika utvecklingsländer. Riksbyggen och We Effect biståndsarbete grundar sig på hjälp till självhjälp. Det innebär att fattiga människor genom utbildning och kooperativt samarbete bygger sina egna bostäder.

Boende i bostadsrättsföreningar, andelsägare och Riksbyggens personal har sett till att engagemanget för Riksbyggens biståndsarbete ökat under de senaste åren och under 2016 samlades tillsammans cirka 2,4 miljoner kronor in.

För mer information:
Leif Linde, vd Riksbyggen, telefon 08-698 41 01

Bilder