Riksbyggen vinner markanvisning för 125 bostäder på Fredriksskansområdet i Kalmar 2016-12-20, kl 15:00

Riksbyggen vinner markanvisning för 125 bostäder på Fredriksskansområdet i Kalmar

Nu är det klart att Riksbyggen kommer att få vara med och utveckla hållbara och attraktiva bostäder på Fredriksskansområdet i Kalmar. Det är ett av Kalmars bästa lägen mitt i city och angränsande direkt till vattnet. Här planerar Riksbyggen nu att uppföra 80 bostadsrätter och 45 hyresrätter.

– Markanvisningen är en stor framgång för oss och vi är mycket glada över förtroendet. Vårt tävlingsförslag genomsyras av det som Riksbyggen står för, långsiktighet och ett byggande som värnar om vår planet och som underlättar för de boende att ha en mer hållbar livsstil, säger Michael Lindebring, chef för marknadsområde Sydost Bostad på Riksbyggen.

Bostäderna på Fredriksskans ska underlätta en mer hållbar livsstil för de boende, bland annat genom förslag på odlingslotter på taken, effektiva cykelparkeringar och innovativa parkeringslösningar för bil. Men framförallt har det nya bostadsområdet fokus på den sociala hållbarheten och kvarteret är planerat utifrån människans behov av möten och aktiviteter. Området ska vara öppet för alla, året runt och vara en naturlig och självklar mötesplats för Kalmarborna och besökare.

För gestaltningen av projektet står arkitekterna Sandell­sandberg, med Thomas Sandell i spetsen. Tillsammans har vi tagit fram ett koncept som vi kallar “En varierad helhet”. Det betyder att formspråk, kulörer och material samspelar, men anpassas till projektets omgivning.

Riksbyggen kommer att bygga bostäder med inriktning för olika målgrupper och med blandade upplåtelseformer. Det blir två bostadsrättsföreningar varav den ena blir en så kallad Bonum-förening, Riksbyggens seniorboendekoncept som vänder sig till hushåll där minst en av de boende fyllt 55 år. Den andra föreningen blir en ”vanlig” bostadsrättsförening med lägenheter i storlek 2-5 rum och kök. I båda föreningarna ligger stort fokus på tillgång till uteplats och förslaget innehåller spännande balkonglösningar.

Dessutom uppför Riksbyggen 45 hyresrätter med fokus på mindre lägenheter i storlek 1-3 rum och kök.

– Det är bara två år sedan Riksbyggens satsning på hyresrätter inleddes. Det är fantastiskt roligt att vi nu får möjligheten att erbjuda Kalmarborna både hyreslägenheter och bostadsätter i bästa läge. Vissa kunder passar bostadsrätten bättre, för andra hyresrätten. Med hyresrätter kan Riksbyggen skapa nya boenden som fler målgrupper kan efterfråga, säger Carl-Johan Hansson, chef för Affärsområde Fastigheter på Riksbyggen.

Byggnaderna kommer att certifieras med Miljöbyggnad Silver, vilket är ett svenskt system för certifiering av byggnader som premierar låg energianvändning, goda innemiljöer och granskade materialval. Byggstarten är planerad till våren 2018.

För mer information:
Michael Lindebring, marknadsområdeschef på Riksbyggen, 0480-57 847.
Carl-Johan Hansson, chef för Affärsområde Fastigheter på Riksbyggen, 08-698 41 08. 

Bilder