Bostadsminister Peter Eriksson på besök hos Riksbyggen 2016-12-16, kl 15:30

Bostadsminister Peter Eriksson på besök hos Riksbyggen

Onsdagen den 14 december besökte bostadsminister Peter Eriksson Riksbyggens huvudkontor både för att informera sig om Riksbyggens verksamhet och föra samtal om utmaningarna på bostadsmarknaden. Peter Eriksson hann även med att delta under en personalinformation.

Peter Eriksson var bland annat nyfiken på att få veta mer om Riksbyggens hållbarhetsarbete, som ligger i framkant. Alla flerbostadshus som Riksbyggen uppför ska minst klara kraven för att klassificeras som Miljöbyggnad Silver. Inför varje markförvärv sker ett systematiskt arbete med ekosystemtjänster. Riksbyggen går också i täten för att prova nya sätt för att bygga på ett mer hållbart sätt, till exempel genom att ta fram en ny typ av klimatsmart betong med cirka 30 procent lägre koldioxidutsläpp under produktionsfasen.

Under träffen med personalen pekade Peter Eriksson på det faktum att dagens situation på bostadsmarknaden beror på att det under en 20-årsperiod byggdes mindre än efterfrågan och befolkningsökning. Detta i kombination med andra faktorer som låga räntor har lett till kraftiga prisökningar på bostadsmarknaden

– Ska vi kunna undvika den bostadsbubbla som så många är rädda för är den mest grundläggande åtgärden att bygga fler bostäder, säger Peter Eriksson.

Tidigare bedömde Boverket att kapacitetstaket låg runt 40 000 nya bostäder per år.

– I år ser vi bostadsbyggandet för första gången tagit fart på allvar och prognosen visar på 64 000 byggstarter i år och 67 000 byggstarter för 2017 och Riksbyggen bidrar starkt till det, säger Peter Eriksson.

– Det visar också att vi i Sverige är kapabla att reda ut problematiken på bostadsmarknaden.

Peter Eriksson berättade även om det 22-punkters program som regeringen tagit fram för att stävja bostadskrisen.

– Vi betar nu av dessa punkter en efter en för att vi från politikens sida ska bidra till ökat byggande. Hur kan vi till exempel stötta kommunerna så att de kan förkorta bygglovstiderna och vad kan vi göra så att Länsstyrelserna prioriterar byggandet, säger Peter Eriksson.

Bilder