Riksbyggen får markanvisning för 90 lägenheter i Farsta 2016-12-19, kl 07:50

Riksbyggen får markanvisning för 90 lägenheter i Farsta

Utvecklingen av fler bostäder i Farsta tar nu fart och Riksbyggen fick den 15 december en markanvisning på 90 lägenheter vid Magelungsvägen. Markanvisningen är en del av programmet Tyngdpunkt Farsta som nästintill ska dubbla antalet bostäder i Farsta.

– Farsta är ett mycket intressant område som Riksbyggen vill vara med att utveckla. Riksbyggen ligger långt framme inom hållbarhetsområdet och den kompetensen tar vi med oss i utvecklingen av nya bostäder i Farsta, säger projektledare Peter Ekman.

Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret har tidigare i år upprättat  ett program för utveckling av Farsta, Tyngdpunkt Farsta. Stadsbyggnadsnämnden godkände programmet för Tyngdpunkt Farsta i september 2016. Programmet innebär en knapp dubblering av antalet bostäder i stadsdelen.

Riksbyggen kommer att uppföra cirka 90 bostadsrätter längs Magelungsvägen.

– Alla flerbostadshus som Riksbyggen uppför ska minst klara kraven för att klassificeras som Miljöbyggnad Silver och vi arbetar systematiskt med ekosystemtjänster inför varje markförvärv, säger Peter Ekman.

Ekosystemtjänster är funktioner hos ekosystemen som är nödvändiga eller nyttiga för människan. Exempel är rent vatten, pollinering, virke, vilt, kulturmiljö- och naturupplevelser. Idag är många av dem satta under hårt tryck och historiskt sett har man inte tagit hänsyn till de här tjänsterna vid samhällsplanering. Riksbyggen har tidigare belönats med Miljöstrategipriset för sitt arbete med ekosystemtjänster.

Byggstarten är beräknad till 2019.

För mer information:
Peter Ekman, projektledare Riksbyggen, 072-550 22 95.

Bilder