2016-12-12, kl 15:15

Riksbyggen ett av Sveriges 100 Karriärföretag 2017

Riksbyggen har utsetts till ett av 100 Karriärföretag 2017 i ett urval av 5000 företag och organisationer. Utmärkelsen delas ut av Karriärföretagen AB och är en utmärkelse som belönar arbetsgivare som bedriver det bästa och mest kvalitativa employer branding arbetet i Sverige.

– Under de senaste åren har Riksbyggen haft en mycket stark tillväxt. Ska vi kunna fortsätta att vara lika framgångsrika även i framtiden måste vi också kunna locka de bästa medarbetarna. Att hamna på listan för Sveriges 100 Karriärföretag är ett kvitto på att vi arbetar med rätt saker för att attrahera studenter och unga personer som är i början av sina karriärer, säger Maria Sörén, ansvarig för employer branding på Riksbyggen.

Varje år utser Karriärföretagen de 100 arbetsgivare som bedriver det bästa och mest kvalitativa employer branding arbetet i Sverige. Karriärföretag-emblemet är ett signum och en Svensk kvalitetsstämpel för ett professionellt utfört arbete. Karriärföretagen har utsetts sedan 2002.

Syftet med Karriärföretagen är att förenkla för Sveriges studenter, yrkesverksamma och young professionals att hitta sin nästa arbetsgivare. I år har över 5 000 företag samt 600 statliga verk, myndigheter och kommuner, tagit del i urvalet att utses till ett av Sveriges 100 Karriärföretag 2017. Processen går ut på att säkerställa att ett högkvalitativt employer branding arbete bedrivs, samt att arbetsgivaren uppfyller de krav som krävs för att vara en trygg och attraktiv arbetsgivare.

– Med tanke på vilka välrennomerade företag som finns med på listan så är det verkligen hedrande att bli utsedd till ett av de 100 Karriärföretagen, säger Maria Sörén.

Karriärföretagen har genomfört en grundlig bakgrundskontroll där samtliga deltagare granskats utefter tio huvudsakliga kriterier: pålitlighet, finansiell stabilitet, tillväxt, mångfald, jämställdhet, karriärmöjligheter, lyhördhet, kompetensutveckling, hållbarhet samt transparens. De organisationer som klarat samtliga kriterier har gått vidare och blivit nominerade till att bli ett Karriärföretag 2017. Det slutgiltiga urvalet har sedan gjorts av en jury som består av employer branding- och rekryteringsexperter som granskat underlaget för respektive organisation.

För mer information:
Maria Sörén, ansvarig för employer branding på Riksbyggen, 0766-52 63 50.
maria.soren@riksbyggen.se