2016-12-13, kl 11:30

Riksbyggen och Midroc bygger framtidens hållbara bostadskvarter i Ulleråker, Uppsala

Tillsammans har Riksbyggen och Midroc vunnit en markanvisningstävling om cirka 300 nya bostäder i Ulleråker, Uppsala. Det nya bostadskvarteret kommer att innehålla det senaste när det gäller skapa ett hållbart boende och en arkitektur som sticker ut.

– Det är hit som många studiebesök kommer att gå under de kommande tio åren när man besöker Uppsala för att titta på framtidens boende. Uppsala går nu i spetsen när det gäller att skapa boenden som både värnar om miljön och bidrar till att de boende kommer närmare varandra, säger Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala.

Riksbyggen och Midrocs vinnande förslag ska utgöra en stad i staden och bygger på tanken att människor ska dela innergård, bil, cykel och saker. Istället för en privat bostadsgård utformar vi en publik så kallad pocketpark med öppna gräsytor, vattendammar och planteringar. Möjlighet för de boende att odla närproducerad mat kommer också att finnas. Fler nyheter:

  • Mycket går att styra med mobilen. Till exempel sker bokning av tvättstugan, grillplatsen på taket eller poolbilen genom en app i mobilen.
  • Välkommen till bostadsmarknaden. Fyra av lägenheter i Riksbyggens bostadsrättsförening blir särskilda ungdomslägenheter som kan köpas till tio procent av marknadsvärdet och där prissättningen vid en vidareförsäljning är reglerad av förenings stadgar.
  • Kafé med extra service. I kvarteret kommer det att finnas ett kafé där personalen, en så kallad conciergen, även kan hjälpa till med lite extra service åt de boende, till exempel postservice och försäljning av hämtmat.

I projektet kommer även återvunnet material att användas i byggnationen, till exempel kommer delar av entréplan i det gemensamma torghuset att byggas av delvis återanvändbart material – från golv och väggar till minsta gardinstångsknopp. Och de tallar som står på platsen idag kommer att sparas och förvandlas till utomhussoffor.

– Vi är mycket glada över att vi vunnit markanvisningen och får möjligheten att använda hela Riksbyggens breda kompetens när det gäller att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer, säger Roger Yrjas, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

– Vi vill göra det lätt för de boende att leva klimatsmart, säger Johan de Besche, affärschef i Midroc Property Development. Det är vår bärande idé i det här utvecklingsprojektet. Till exempel kommer de boende att kunna nyttja en gemensam cykel- och bilpool.

Riksbyggen kommer att uppföra 142 bostadsrätter och inom området planeras också för 1 200 kvadratmeter småskaliga, flexibla lokaler. Midroc har utgjort huvudprojektledare och kommer att uppföra 150 bostadsrätter i det norra kvarteret. Byggstarten är planerad till 2018.

Se Riksbyggens och Midrocs vinnande förslag här

För mer information:
Roger Yrjas, marknadsområdeschef på Riksbyggen, 070-647 35 33
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen, 08-698 41 42