Riksbyggen är med och räddar Ostindiefararen Götheborg kvar i Göteborg 2016-12-12, kl 10:15

Riksbyggen är med och räddar Ostindiefararen Götheborg kvar i Göteborg

Flera tunga aktörer från Göteborgsregionens näringsliv, varav Riksbyggen är en av dessa, går samman för att skapa ett nytt historiskt besöksmål i Göteborgs city. I samarbete med Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen tryggas framtiden för Ostindiefararen Götheborg.

Nya Masthuggskajen blir ny placering för Ostindiefararen Götheborg. Runt skeppet byggs ett besökscenter som ansluter till Göteborgs långa historia som internationell handels- och sjöfartsstad.

Därmed hamnar Ostindiefararen mitt i en stadsmiljö under stark utveckling. Vid Masthuggskajen planeras en rad olika projekt för att bland annat stimulera handel och tillväxt.

Ett konsortium med Stena, Elof Hansson, NCC och Riksbyggen säkrar finansieringen tillsammans med tre av Göteborgs största företag – SKF, Volvo Cars, och AB Volvo – samt Västra Götalandsregionen, som väntas fatta beslut i frågan på onsdag, och de tre kommunala bolagen Business Region Göteborg, Göteborg & Co och Göteborgs Hamn.

– I rollen som samhällsutvecklare är det viktigt att även se till historien och kulturella värden. Ostindiefararen är en stark symbol för Göteborg och den handlingskraft som finns i staden och som Riksbyggen är en del av. Placeringen av Ostindiefararen vid Masthugget är ypperlig med tanke på de stora utvecklingsplaner som finns för området och där Riksbyggen är en av parterna, säger Michael Ekberg, regionchef på Riksbyggen.

Näringslivet står för 65 procent av finansieringen som säkrar verksamheten de kommande tio åren. Västra Götalandsregionen och de tre kommunägda bolagen Business Region Göteborg, Göteborgs Hamn och Göteborg & Co delar på den resterande finansieringen. De får då möjlighet att använda skeppet för aktiviteter i syfte att stärka det regionala näringslivet.

– Ostindiefararen Götheborg är en symbol för en av staden Göteborgs stora styrkor. Internationell handel från Göteborg är en grundbult i den svenska ekonomin. Därför är det glädjande att vi har hittat en lösning för att skeppet kan finnas kvar i staden, säger Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

– Näringslivets engagemang är glädjande och det är bra att huvudsaklig finansiering sker därifrån, säger Jonas Ransgård (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Älvstranden Utveckling bidrar genom att upplåta kajplats på Eriksberg i väntan på att en provisorisk paviljong för ett Visitors Center byggs på Masthuggskajen. Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum 2021 ska en permanent besöksanläggning stå färdig runt Ostindiefararen.

Där kan Göteborgsregionen fortsätta dra nytta av den färgstarka historien om stadens rötter som kan berättas genom Ostindiefararen Götheborg. Turister, utländska delegationer samt göteborgarna själva kommer att kunna besöka skeppet, som blir mer tillgängligt än tidigare.

Svenska Ostindiska Companiet AB (SOIC AB) som äger skeppet Götheborg har länge sökt efter ny finansiering. Ett alternativ har varit en försäljning utomlands, men då skulle Göteborg ha förlorat en attraktion som många sätter stort värde på och som många också bidragit till.

– Det har varit ett mycket stort engagemang i Ostindiefararen genom åren. Från de första dykningarna i Göteborgs hamninlopp till seglingen till Kina. Genom alla eldsjälars insatser har skeppet gjort ovärderlig nytta för att marknadsföra Göteborg, Västra Götalandregionen och hela Sverige internationellt. Det är därför extra roligt att skeppet blir kvar i Göteborg, säger Lars G Malmer, ordförande i stiftelsen Ostindiefararen Götheborg.

Fakta: Projektet Ostindiefararen Götheborg drivs av Svenska Ostindiska Companiet, som i sin tur ägs av en icke vinstdrivande stiftelse. Stiftarna är Business Region Göteborg, Göteborgs Hamn, SKF, Stena, Volvo och Västra Götalandsregionen. Skeppet är en kopia av den ostindiefarare som 1745 gick på grund och sjönk vid Hunnebådan i Göteborgs hamninlopp. År 1986 startade en marinarkeologisk utgrävning av originalskeppet och 1995 påbörjades bygget. Åtta år senare sjösattes Götheborg och under 20 månader 2005 till 2007 seglade skeppet den historiska rutten till Kina och tillbaka. Sedan dess har man varit ute på en handfull expeditioner och totalt har skeppet besökt 56 olika städer runt om i världen.

För mer information:
Michael Ekberg, regionchef på Riksbyggen, 070-57 77 065.

Bilder