Riksbyggens Bonum-koncept störst i Sverige på nyproduktion av seniorbostäder 2016-11-30, kl 05:30

Riksbyggens Bonum-koncept störst i Sverige på nyproduktion av seniorbostäder

För fem år sedan var det för första gången inflyttning i ett Riksbyggen Bonum seniorboende. Idag är Riksbyggen den aktör som levererar flest antal nya seniorbostäder på marknaden. Under 2016 har Riksbyggen hittills byggstartat 342 Bonum seniorbostäder och sammanlagt finns 800-900 påbörjade eller planerade seniorbostäder i nyproduktionsplanen.

Befolkningen i Sverige bli allt äldre och behoven av seniorboenden ökar starkt. I rollen som en långsiktig samhällsutvecklare har det därför varit naturligt för Riksbyggen att satsa på hållbara och attraktiva boenden för hushåll där minst en person är över 55 år. Riksbyggen höjer nu årsproduktionstakten från dagens cirka 300 byggstarter per år till 600 byggstarter per år från år 2019. Redan idag finns 800-900 påbörjade eller planerade seniorbostäder "i pipeline".

– Det är en fantastisk resa Riksbyggen gjort med Bonum-konceptet. Den första skissen ritades 2006 och den första inflyttningen i Brf Bryggan i Sundbyberg i januari 2012. Idag är vi den aktör som levererar flest nya seniorboenden på marknaden, säger Håkan Liljeblad, affärsutvecklare Boende för äldre på Riksbyggen.

Riksbyggens seniorboenden är ofta förtätningsprojekt och byggs i befintliga bostadsområden nära kommunikationer och service. Det innebär att de som flyttar till ett Bonum seniorboende oftast inte flyttar långt utan kan bo kvar i det område som de redan trivs i.

– Fler seniorbostäder behövs också för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och på så sätt kan det befintliga bostadsbeståndet användas på ett effektivare sätt, säger Håkan Liljeblad.

Bonum seniorboende erbjuder trygga, inbjudande och praktiska hem som gör det möjligt att leva aktivt långt upp i åldrarna

– En av framgångsfaktorerna bakom Riksbyggens Bonum-koncept är också att vi stannar kvar och förvaltar husen när de är klara. På plats finns Bonumvärden som kan hjälpa de boende med praktiska saker vilket är oerhört uppskattat, säger Håkan Liljeblad.

Läs mer om Bonum Seniorboende

För mer information:
Håkan Liljeblad, affärsutvecklare Boende för äldre på Riksbyggen, 070-34 39 509.

Bilder