Glädjande nyhet – men långsiktiga spelregler för förnyelsebar energi behövs 2016-11-22, kl 12:00

Glädjande nyhet – men långsiktiga spelregler för förnyelsebar energi behövs

Regeringen vill sänka skatten på solel från 29,2 till 0,5 öre/kWh. Skatten på solel infördes så sent som i somras. Riksbyggens energistrateg, Mari-Louise Persson, efterlyser nu långsiktiga spelregler och en översyn av ellagen för underlätta investeringar i förnyelsebar energi.

– Vi är mycket glada över att skatten på solel tas bort, det är en efterlängtad nyhet. Men den snabba regelförändringen sätter också fingret på ett av problemen vid investeringar i förnyelsebar energi – att förutsättningarna så ofta förändras. Till exempel har just solenergi en ryckig historik gällande stöd och andra regelverk, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen.

Regeringens avsikt är att sänka skatten från 29,2 till 0,5 öre/kWh den 1 juli 2017 och att samtidigt kontakta EU-kommissionen om ett helt borttagande av skatten. Regeringens nya förslag betyder att den producent som har flera mindre anläggningar, som tillsammans uppgår till 255 kW eller mer, får kraftigt sänkt skatt och på sikt helt kan slippa skatt.

– Att spelreglerna snabbt kan förändras får många att tveka när de ska investera i förnyelsebar energi. Ofta handlar det om en stor investering för bostadsrättsföreningen och då måste man också kunna göra en kalkyl som man vet håller på lång sikt, säger Mari-Louise Persson.

Ellagen behöver också ses över, för att till exempel förenkla installationer av större solenergianläggningar.

– Reglerna kring nätkoncession i ellagen kan lägga hinder för att föra över el från en byggnad till en annan inom samma fastighet. Detta gör att det bästa soltaket i en bostadsrättsförening kanske inte blir det mest ekonomiska läget för solcellerna, säger Mari-Louise Persson.

För mer information:
Mari-Louise Persson, energiexpert på Riksbyggen, 0725-16 90 30

Bilder