2016-11-22, kl 07:45

Riksbyggens stadsbin har levererat sin första honungsskörd

Har du hört något som surrat i luften längs promenadstråket vid Kungsholms strand eller i Kronobergsparken tidigare i år? Det kan mycket väl ha varit Riksbyggens flitiga stadsbin som varit i farten. Nu har de levererat sin första skörd honung som de har jobbat ihop i centrala Stockholm.

Sedan i juni har Riksbyggen placerat en bikupa på taket till huvudkontoret vid Kungsbron i centrala Stockholm. Riksbyggen, som är en långsiktig samhällsutvecklare, vill bidra till att skapa livsmiljöer till stadsbina, som bidrar till ökad pollinering i staden.

– Stadsbina har en viktig funktion för en levande och grön stad. Inom Riksbyggen har vi ett stort fokus på det som vi kallar ”Livet mellan husen”. Därför känns det självklart att skapa boplatser till statsbina och som en bonus har vi fått honung som bokstavligt talat producerats mitt i Stockholms city, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Bikupan är ett konkret exempel på hur Riksbyggen arbetar med ekosystemtjänster som en insats för den biologiska mångfalden och för ett mer hållbart samhälle. Ekosystemtjänster är produkter och tjänster från naturens ekosystem som är nödvändiga eller nyttiga för människan. Det handlar om produkter som virke eller spannmål och tjänster som att rena vatten eller pollinera växter. Idag är många av dem satta under hårt tryck och historiskt sett har man inte tagit hänsyn till de här tjänsterna vid samhällsplanering.

Visste du att…?

  • Det första tecknet på ett honungsbi har hittats i ett 100 miljoner år gammalt fossil i Burma.
  • Våra mest älskade bär som hallon, blåbär och hjortron skulle vara chanslösa utan bin.
  • En tesked honung kan lindra hosta, förutsatt att du inte är allergisk.
  • Normalproduktionen av honung är cirka 20-25 kg per samhälle och säsong i stadsmiljö. Variationen kan vara stor beroende på väder och tillgången på nektar från närområdet. Bin söker sig helst till blommor och andra växter och nästan aldrig till människors mat.
  • Det krävs fyra miljoner blombesök för ett halvt kilo honung.
  • Vi människor skulle inte överleva mer än fyra år utan bin, enligt Albert Einstein.

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen, 070-291 54 47