Sparande och underhållsplan viktigt i Riksbyggens arbete för en sund ekonomi i bostadsrättsföreningarna 2016-11-17, kl 12:00

Sparande och underhållsplan viktigt i Riksbyggens arbete för en sund ekonomi i bostadsrättsföreningarna

Swedbank har idag gått ut med en rapport om att sparandet, enligt deras uppfattning, i många bostadsrättsföreningar är för lågt och att kraftigt höjda månadsavgifter kan bli följden. Riksbyggen arbetar aktivt med att bostadsrättsföreningarna ska spara och avsätta medel för kommande underhåll.

Riksbyggen stöttar föreningarna med att upprätta underhållsplaner vilket hjälper bostadsrättsstyrelserna att på lång sikt gardera sig mot oförutsedda och kraftiga höjningar av månadsavgiften. Det är också angeläget att bostadsrättsföreningarna tydligt kan visa hur framtida underhåll kommer att genomföras och hur åtgärderna påverkar föreningens ekonomi, så att en bostadsrättsköpare ska kunna göra en rättvisande bedömning av affären.

Som ett led i arbetet med att bostadsrättsföreningarna ska ha en långsiktig plan för sparande och underhåll har Riksbyggen krav på underhållsplan i sina normalstadgar. Redan från dag ett, då de boende flyttar in, finns med andra ord en plan för hur föreningens medlemmar ska ha ett ekonomiskt tryggt boende även om 30 år. Underhållsplan och sparande är givetvis lika viktigt för en äldre förening. Riksbyggens ekonomer för därför kontinuerligt en dialog med föreningsstyrelserna om dessa frågor.

Riksbyggen förvaltar cirka 2 600 bostadsrättsföreningar och byggstartar 1 500-2 000 bostadsrätter årligen.

Mårten Lilja, vice vd och chef för affärsområde Bostad.
Eric Stuart, chef affärsområde Fastighetsförvaltning.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd och chef för affärsområde Bostad, 070-235 00 95

Bilder