Ett steg närmare nya bostäder och ny strandpromenad vid Svartviken i Kungsängen 2016-11-17, kl 08:10

Ett steg närmare nya bostäder och ny strandpromenad vid Svartviken i Kungsängen

Detaljplanen för 200 bostäder som Riksbyggen planerar för vid Svartviks Strand i Kungsängen är klar för samråd. Upplands-Bro kommun tog onsdagen den 16 november beslut om att ta detaljplanen vidare och därmed är ytterligare ett steg taget mot att skapa nya, attraktiva bostäder i kommunen.

Riksbyggen planerar att tillsammans med Inmec AB bygga 200 nya lägenheter i ett mycket attraktivt läge vid Mälaren i centrala Kungsängen, nära pendeltågstationen och handel/service. Området för de nya bostäderna utvecklas under namnet Svartviks Strand och ger en fin kombination av ett bra pendlarläge intill stationen med närhet till Mälaren. Riksbyggen planerar för en byggnation med en stark miljöprofil och husen ska certifieras enligt kraven för Miljöbyggnad Silver.

– Vi fortsätter att komplettera bebyggelsen runt stationen och stärker sambanden mellan centrum och Mälaren, samtidigt som kommunen kan erbjuda fler bostäder och bostadstyper med närhet till kollektivtrafik och en ny strandpromenad för kommunens invånare och besökare, säger Camilla Janson (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppland-Bro.

Riksbyggen och den lokala fastighetsaktören Inmec, planerar tillsammans för cirka 200 nya bostäder i blandade upplåtelseformer, både hyres- och bostadsrätter. Inmec kommer att uppföra cirka 30 hyresrätter för egen förvaltning medan Riksbyggen uppför cirka 170 bostadsrätter.

– Det har varit en komplex uppgift att balansera kommunens riktlinjer i översiktsplanen om att bygga tätt stationsnära och låta byggnaderna skjuta i höjden med att möta skala och stil på husen intill. Vi är glada för att nu kunna presentera en plan för attraktiva och hållbara bostäder och en byggnation som ger en ökad tillgång till Mälarens vatten, säger Roger Yrjas, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

För mer information:
Roger Yrjas, marknadsområdeschef Riksbyggen, 070-647 35 33.

Bilder