Riksbyggen utvecklar ny stadsdel i Strömstad med 430 bostäder 2016-11-14, kl 15:10

Riksbyggen utvecklar ny stadsdel i Strömstad med 430 bostäder

Kommunstyrelsen i Strömstad har utsett Riksbyggen som vinnare i markanvisningstävlingen för det så kallade Canningområdet. I området planerar Riksbyggen att både bygga hyres- och bostadsrätter samt parhus med äganderätt. Sammanlagt blir det 430 nya bostäder i ett av Strömstads mest attraktiva lägen vid havet.

Canningområdet i centrala Strömstad är vackert beläget med havet som omsluter i både väst och nord. Juryn och kommunstyrelsen har nu utsett Riksbyggen som vinnare i markanvisningstävlingen.

– Strömstad har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och tillsammans med kommunen vill Riksbyggen nu vara med och långsiktigt driva den fortsatta utvecklingen. Vi är mycket glada över att juryn och kommunstyrelsen valt Riksbyggen som samhällsutvecklare i markanvisningstävlingen för Canningområdet, där vi får möjligheten att utveckla 430 hållbara och attraktiva bostäder mitt i staden, säger Martin Linsten, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Riksbyggens vinnande förslag innehåller en varierad byggnation och stort fokus på hållbarhet, både när det gäller de rent miljömässiga bitarna men även på de sociala faktorerna – ”livet mellan husen”.

Byggnationerna kommer att spänna från parhus till det så kallade Tornhuset, ett landmärke med nio våningar och en spektakulär havsutsikt. Stora insatser görs också för att utveckla kajpromenaden och skapa flera nya torg för ett rikt socialt liv med kaféer och olika former av sittplatser. En ny gångbro över Kebalsbukten byggs för att öka tillgängligheten till stadsdelen.

Följande byggnation planerar Riksbyggen för:

  • Bostadsrätter - 330 lägenheter.
  • Hyresrätter – 92 lägenheter.
  • Parhus med äganderätt – 6 bostäder.

– Riksbyggen förvaltar idag cirka 800 lägenheter i Strömstad och med detta tillskott så växer vi i Strömstad och får möjligheten att skapa fler arbetstillfällen på orten, säger Martin Linsten.

För mer information:

Martin Linsten, marknadsområdeschef Riksbyggen, 070-665 33 44.
Rasmus Edlund, projektchef Riksbyggen, 070-356 44 18.

Bilder