Dags att söka stipendier ur Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” 2016-11-07, kl 07:45

Dags att söka stipendier ur Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden”

Nästa år kommer Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” att dela ut cirka 600 000 kronor fördelat på minst fem stipendiater. Under 2017 ges särskild prioritet till ansökningar med projekt som bidrar till kunskap om kooperativa lösningar i den goda staden.

Riksbyggens Jubileumsfond ”Den Goda Staden” delar ut stipendier för att stödja forskning, ut- veckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.

– Syftet med ”Den Goda Staden” är att stipendierna ska bidra till inspiration och innovativa idéer som gör världens städer mer hållbara, säger Cattis Carlén, markstrateg och konceptutvecklare samt ansvarig för arbetet med ”Den Goda Staden” på Riksbyggen.

Fondens namn, Den Goda Staden, betecknar en boendemiljö som tillfredsställer de enskilda människornas önskemål och behov samtidigt som den harmonierar och samverkar med natur och miljö. Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 och kapitalet grundades på gåvor från Riksbyggens bostadsrättsföreningar samt organisationer och företag som Riksbyggen samarbetar med.

Från 1991 till 2016 har fonden delat ut ca 140 stipendier till ett värde av cirka 11 miljoner kronor. Fonden kommer 2017 att dela ut cirka 600 000 kronor fördelat på minst 5 stipendier. Högsta belopp som en stipendiat kan få är 200 000 kronor. Fonden har en särskild styrelse som behandlar ansökningarna. Styrelsen har representanter från både Riksbyggen och forskningsvärlden.

Sista dagen för att skicka in ansökan är 31 januari 2017.

Här kan du göra din ansökan och läsa om "Den goda staden".

För mer information:

Cattis Carlén, tel 072-224 65 15, cattis.carlen@riksbyggen.se
Staffan Eklund, tel 070-694 60 96, staffan.eklund@riksbyggen.se

Bilder