Riksbyggen uppför 155 bostäder i Norrtälje Hamn 2016-10-12, kl 14:10

Riksbyggen uppför 155 bostäder i Norrtälje Hamn

Riksbyggen förvärvar mark i Norrtälje Hamn och planerar nu för att bygga 155 bostadsrätter fördelade på två bostadsrättsföreningar i ett mycket attraktivt läge. Byggstart beräknas kunna ske år 2020.

Fram till år 2040 beräknas Norrtälje kommun ha växt från dagens 60 000 invånare till 80 000 invånare. 

– Norrtälje befinner sig i en mycket stark tillväxtfas och från Riksbyggens sida vill vi vara med och långsiktigt bidra till utvecklingen av kommunen. Vi är därför mycket glada över möjligheten att kunna bygga nya bostäder i ett av Norrtäljes absolut bästa lägen, säger Mårten Lilja, vice vd och chef för affärsområde Bostad på Riksbyggen.

Av de två bostadsrättsföreningarna som Riksbyggen planerar att bygga kommer den ena att bli ett så kallat Bonum Seniorboende. Bonum är Riksbyggens koncept för seniorbostäder och vänder sig till hushåll där minst en person har fyllt 55 år. Bostadsrättsföreningens medlemmar får tillgång till individuellt anpassade tjänster. För den som behöver hjälp med något finns en Bonumvärd till hands. Båda föreningarna kommer att byggas för en energianvändning som uppfyller kraven för Miljöbyggnad Silver samt ha laddplatser för elbilar och gemensam bilpool.

– Vi har ombett Riksbyggen att beskriva vad man kan erbjuda i social och ekologisk hållbart stadsbyggande samt sökt spännande gestaltningsförslag som motsvarar våra höga förväntningar i vår Utbyggnadsstrategi för Norrtälje Hamn. Vi anser att Riksbyggens koncept att i samma kvarter skapa förutsättningar för både unga och äldre, planerade verksamheter för ungdomar medmera är mycket spännande och som kommer att uppfylla våra förväntningar, säger Roger Gustafsson projektledare för Norrtälje Hamn.

Till skillnad från många andra byggföretag försvinner inte Riksbyggen när husen väl står färdiga. Vi stannar alltid kvar och tar hand om förvaltningen. Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare. Sammanlagt förvaltar Riksbyggen 176 000 bostadsrätter och 100 000 hyresrätter på cirka 400 orter runt om i landet.

För mer information:

Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18.
Roger Yrjas, marknadsområdeschef Riksbyggen, 070-647 35 33

Bilder