Mårten Lilja: Positivt att L vill göra upp med regeringen om en nedtrappning av ränteavdraget 2016-09-28, kl 14:45

Mårten Lilja: Positivt att L vill göra upp med regeringen om en nedtrappning av ränteavdraget

Liberalerna öppnar i sin skuggbudget för en nedtrappning av ränteavdragen. Riksbyggen har sedan tidigare efterlyst en nedtrappning av ränteavdraget och är därför positiva till förslaget.

Jan Björklund, partiledare för Liberalerna, säger till Dagens Industri att de vill se en nedtrappning av ränteavdraget med en procentenhet per år i tio år, vilket innebär en minskning från dagens 30 till 20 procent. Det är ett välkommet besked som ger utrymme för en sänkning av ”flyttskatten”, det vill säga på reavinstbeskattningen på försäljning av privatbostäder.

Debatten kring faran med hushållens höga skuldsättning har bland annat lett till införandet av ett lagreglerat amorteringskrav. Det har bidragit till att ytterligare öka inlåsningseffekterna på bostadsmarknaden. En nedtrappning av ränteavdragen är en tydlig signal och stimulans till hushållen att amortera på sina lån och det öppnar för ett avskaffande av det lagreglerade amorteringskravet.

En nedtrappning av ränteavdraget, sänkt flyttskatt och ett avskaffande av amorteringskravet skulle kunna stimulera en ökad rörlighet på bostadsmarknaden vilket är en av nyckelfaktorerna för att lösa krisen på bostadsmarknaden.

För mer information:

Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Bilder