Rätt riktning i regeringens budget men fler kraftfulla åtgärder behövs 2016-09-20, kl 16:45

Rätt riktning i regeringens budget men fler kraftfulla åtgärder behövs

I regeringens budget som presenterades idag finns en tydlig ambition om ett ökat bostadsbyggande, vilket är bra. Det behövs dock kraftfullare åtgärder i form av översyn av skattesystemet och översyn av hur finansiering och risktagande ska fördelas för att öka bostadsbyggandet ytterligare och öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Förutom redan kända förslag från regeringen vill vi från Riksbyggens sida särskilt lyfta fram två förslag som vi hoppas ska kunna bli verklighet och som kan få stor betydelse för att skapa fler bostäder som kan efterfrågas av breda målgrupper:

1. Översyn av systemet med kreditgarantier.

Regeringen vill göra en översyn av systemet med kreditgarantier för bostadsbyggande vilket kan få en avgörande betydelse för att skapa fler bostäder i kooperativa hyresrättsföreningar. Genom att bilda kooperativa hyresrättsföreningar kan fler bostäder för unga som ännu inte etablerat sig på bostadsmarknaden skapas. Svårigheter med finansieringen är ett stort hinder för tillkomsten av kooperativa hyresrätter och införandet av kreditgarantier skulle kunna vara lösningen på den problematiken. Kooperativa hyresrättsföreningar är också en utmärkt form för att skapa trygghetsboenden för äldre. Statliga kreditgarantier skulle kunna öka produktionen av trygghetsboenden som det behövs fler av.

2. Snabbare processer för byggandet

Regeringen satsar 55 miljoner kronor för att minska regelkrånglet och snabba på byggprocesserna. Det är naturligtvis välkommet att en sådan satsning görs. Det som dock är viktigt att påpeka är att regelkrånglet inte är det stora bekymret för att lösa utmaningarna på bostadsmarknaden. Det som verkligen skulle göra skillnad är en bred överenskommelse om hur finansiering och risktagande ska hanteras och hur skattesystemet ska utformas för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Bilder