2016-09-01, kl 07:45

Stor bergvärmesatsning minskar CO2-utsläpp med 972 ton/år

SEB’s bostadsfond Domestica investerar i en bergvärmeanläggning för att sänka energianvändningen och minska miljöpåverkan i dotterbolaget Hyreshem Malmö AB:s hyresbestånd i Bunkeflostrand, Malmö. Riksbyggen projektleder bergvärmesatsningen som beräknas minska utsläppen av CO2 med 972 ton/år.

– ”Gratisenergin” från berget beräknas ge 4 862 MWh per år, vilket ger en energibesparing på cirka 70 procent baserat på dagens drift och tidigare års energianvändning, berättar Riksbyggens Rolf Ekstrand som är projektledare.

Hyreshem Malmö AB, som är ett dotterbolag till bostadsfonden Domestica, genomför nu en av de största investeringarna inom bostadssektorn när det gäller bergvärme. Riksbyggen sköter förvaltningen av fastighetsbeståndet på Bunkeflostrand och kommer även att projektleda bergvärmesatsningen. Uppvärmningen av de 749 lägenheterna sker idag genom gaspannor.

– Sammanlagt ska över 28 000 meter borrhål att borras och enligt beräkningarna kommer satsningen minska utsläppen av CO2 med 972 ton/år, säger Rolf Ekstrand.

Uppvärmningskostnaden beräknas kunna minska med cirka 70 procent genom bergvärmen. Rolf Ekstrand arbetar på Riksbyggens affärsområde Bostad i Malmö och har tidigare erfarenhet av att genomföra stora bergvärmeinstallationer. Totalentreprenör för projektet är Malmberg Borrning AB. Genom åtgärderna har Hyreshem Malmö AB avsikten att miljöcertifiera sitt fastighetsbestånd.

Bergvärmeanläggningen planeras vara färdig sommaren 2017.

För mer information:
Rolf Ekstrand, projektledare Riksbyggen, 040-10 94 48.
Tommy Kjellén, affärs- och rikskundschef Riksbyggen, 072-511 00 23