Mårten Lilja: Helt rätt, bostadsministern - debatten har haft fel fokus 2016-08-02, kl 16:35

Mårten Lilja: Helt rätt, bostadsministern - debatten har haft fel fokus

Riksbyggens Mårten Lilja instämmer med bostadsminister Peter Eriksson om att överklaganden av detaljplaner har fått för stort utrymme i debatten om varför byggandet av nya bostäder inte går tillräckligt snabbt.

– Helt rätt, bostadsministern, när du säger att "debatten har haft fel fokus, överklaganden (av detaljplaner) verkar ha fått för stort utrymme i den politiska debatten", säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad.

DNs artiklar visar att det inte i första hand är krångligt regelverk som bromsar bostadsbyggandet, något som Riksbyggen av egen erfarenhet kan instämma i även om vi inte gjort en sådan omfattande undersökning som DN gjort. 

– Sverige behöver en bred diskussion med staten, kommunerna, branschen samt kreditgivarna om bostadsbyggandets finansiering, säger Mårten Lilja.

För mer information:

Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Bilder