Hållbara bostäder för alla - är det möjligt? 2016-06-28, kl 14:00

Hållbara bostäder för alla - är det möjligt?

Så lyder temat för Riksbyggens tre seminarier under årets Almedalsvecka. Välkommen till Teaterskeppet den 6 juli, med start klockan 11.45, där vi kommer att debattera hur vi ska kunna lösa krisen på bostadsmarknaden på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt – för alla.

– Den riktigt stora utmaningen på bostadsmarknaden är att kombinera en kraftigt ökad produktion av nya bostäder utan att tumma på kvaliteten. Vi måste använda kunskap och erfarenhet för att göra rätt från början. Vi har helt enkelt inte råd att göra om misstag och bygga in problem som gjordes i exempelvis delar av miljonprogrammet, säger Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert på Riksbyggen.

Riksbyggen anordnar tre seminarier under Almedalsveckan. Samtliga är den 6 juli på Teaterskeppet i hamnen på kajplats 10.

– I Brf Viva går Riksbyggen bräschen och vågar testa framtidens lösningar i praktiken, bland annat kommer vi att sälja sex bostadsrättsettor enligt enhelt ny modell för bara 95 000 kronor i ett av Göteborgs bästa lägen. Vi provar även helt nya lösningar för energiförsörjning och klimatsmarta betongstommar, säger Riksbyggens hållbarhetschef Charlotta Szczepanowski.

– Markpolitik har de senaste åren seglat upp som ett viktigt verktyg för kommunerna att kunna säkerställa långsiktig samhällsutveckling och bostadsbyggande. Detta är ett ämne som engagerar men som få uppmärksammar. Vi tror på ett givande samtal med inbjudna panelister där både utmaningar och möjligheter med den kommunala markpolitiken ska lyftas, säger Cattis Carlén, markstrateg och konceptutvecklare på Riksbyggen.

För mer information:

Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert, 072-588 20 67
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, 070-698 41 42
Cattis Carlén, markstrateg, 072-224 65 15

Seminarium 1: Hur bygger vi den hållbara staden där alla får rum?

Att bygga kortsiktigt är dyrt. Långsiktig lönsamhet för alla är att redan från början bygga ekologiskt och socialt hållbart - för alla. Men hur? Vilka lärdomar kan dras från det som redan har byggts och hur gör vi så att fler kan efterfråga ett hållbart boende? Vi måste göra rätt nu, inte sen.

Talare:

Ann Legeby, forskare, KTH Arkitekturskolan
Viktoria Walldin, socialantropolog, White arkitekter
Erik Stenberg, forskare, KTH
Hans Lindberg, vd, Svenska Bankföreningen
Fredrik Friblick, vd, Prolog bygglogistik
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen

Moderator: Lotta Jaensson, bostadspolitisk expert, Riksbyggen

Tid för seminariet
11:45 - 13:15

Lokal
Stora matsalen, Teaterskeppet, kajplats 10 i hamnen

Seminarium 2: Det hållbara boendet, från vision till praktik

Postitive Footprint Housing är ett bostads- och forskningsprojekt med helhetstänkande kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum. Här får ni lyssna till den resa som har gjorts från 2011 tills att det nu är dags för byggstart av ett bostadsområde med 133 lägenheter i brf Viva. I brf Viva provas för första gången många nya lösningar där gårdar, infrastruktur, fordonspool och gemensamma utrymmen är viktiga i helhetsbilden.

Talare:

Jahja Zeqiraj (S), ordförande i fastighetsnämnden, Göteborgs stad
Ulf Kamne (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen och byggnadsnämndens ordförande, Göteborgs stad
Ann-Kristin Belkert, chef Citylab, Sweden Green Building Council
Regina Kevius, stadsbyggnads – och exploateringschef, Sundbybergsstad
Milan Obradovic (S), tekniska nämndens ordförande, Malmö stad
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, Riksbyggen
Mikael Ahlén, marknadsområdeschef, Riksbyggen
Michael Ekberg, regionchef väst, Riksbyggen

Moderator: Therese Berg, strateg sociala hållbarhetsfrågor, Riksbyggen

Tid för seminariet
13:30 - 14:30

Lokal
Stora matsalen, Teaterskeppet, kajplats 10 i hamnen

Seminarium 3: Markpolitik är lösningen för långsiktig samhällsutveckling och bostadsbyggande

Brist på planlagd mark, priser, spekulation och kvalitetsfrågor är delar av debatten om den kommunala markpolitiken. Det finns också potential för kommunerna att med hjälp av markpolitik överbrygga massa hinder.

Talare:

Emma Jonsteg, vd, Utopia Arkitekter
Caroline Szyber (KD), ordförande, Civilutskottet Sveriges Riksdag
Björn Sundin (S), kommunalråd, Örebro kommun
Göran Cars, professor, KTH
Mårten Lilja, vice vd/affärsområdeschef bostad, Riksbyggen

Moderator: Cattis Carlén, markstrateg, Riksbyggen

Tid för seminariet
14:45 - 15:45

Lokal
Lilla matsalen, Teaterskeppet, kajplats 10 i hamnen

Bilder