Utökade forskningsinsatser kring spetsprojektet Positive Footprint Housing i Göteborg 2016-06-28, kl 13:00

Utökade forskningsinsatser kring spetsprojektet Positive Footprint Housing i Göteborg

Peter Selberg, arkitekt och civilingenjör, tillträder en nyinrättad tjänst med fokus på att ta tillvara på erfarenheterna från Riksbyggens forskningsprojekt Positive Footprint Housing och Brf Viva i Göteborg. Tjänsten är placerad vid Johanneberg Science Park och finansieras av Riksbyggen.

– Genom Riksbyggen och Positive Footprint Housing ser jag möjligheter att vara del av att driva på omställningen av såväl byggbranschen som bostadssektorn. Närings- och vardagsliv behöver bli mer hållbara versioner av sig själva, säger Peter Selberg.

Peter Selberg kommer från Boden och beskriver sig själv som en ”hållbarhetsivrande arkitekt och civilingenjör”. Han började sin studiebana i Arkitektur- och Teknikprogrammet på Chalmers och byggde sedan vidare med ett masterprogram i design för hållbar utveckling och ett i strukturmekanik och byggnadsteknologi. Åren på Chalmers innehöll även ett starkt engagemang i kårföreningen Chalmers Students for Sustainability (CSS).

Positive Footprint Housing Brf Viva på Guldheden i Göteborg är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt och genomförs i samarbete med bland andra Chalmers, Göteborg Energi, Volvo, Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park.

– Det behövs ett heltäckande, transparent och uppmuntrande system för allt från att samla in idéer och förslag, till att driva, understödja och höja projekten liksom att avrapportera, utvärdera och se till att resultaten kan ge så stora hävstångseffekter som möjligt, säger Peter Selberg.

Peter tillträder tjänsten som forskningsstrateg den 15 augusti.

– Det här fördjupar och stärker vår relation med Riksbyggen, det visar på en positiv utveckling och vi är glada och stolta över att få förtroendet. Den här typen av samarbeten är något vi välkomnar med fler av våra partners och intressenter i scienceparken, förklarar Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park.

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer främst inom områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik.

– Nu har vi möjligheten att bygga upp en plattform för hur vi tar med oss erfarenheter från Brf Viva till kommande bostadsprojekt inom Riksbyggen och kan vara med att inspirera hela branschen till att arbeta på ett mer hållbart sätt, säger Michael Ekberg, regionchef för Riksbyggen i västra Sverige.

För mer information:

Peter Selberg, 073-0572625
Michael Ekberg, regionchef Riksbyggen, 070-57 77 065
Mats Bergh, vd Johanneberg Science Park 0708-16 75 94

Bilder