Beklagligt att alliansen lämnar bostadssamtalen 2016-06-21, kl 11:30

Beklagligt att alliansen lämnar bostadssamtalen

Bristen på bostäder hämmar tillväxten och hindrar människor från att genomföra sina livsdrömmar - mot den bakgrunden är det ytterst beklagligt att alliansen väljer att hoppa av bostadssamtalen.

Detta i ett läge då behovet av en bred, blocköverskridande överenskommelse är som störst, med tanke på en ökande befolkning och en låg rörlighet på bostadsmarknaden. Att i detta läge ställa sig vid sidan om i stället för att vara med och lösa de avgörande frågorna är oansvarigt.

Under presskonferensen nu på morgonen poängterade finansminister Magdalena Andersson att skattesystemet, som det är utformat idag, både hämmar rörligheten och snedvrider investeringarna i bostadssektorn. Det är just för att lösa den typen av frågor som en bred överenskommelse behövs. Från regeringens sida hade vi väntat oss mer än de försiktiga förändringar i regelverket som presenterades i morse. Men återigen så visar det hur viktig en långsiktig uppgörelse över blocken är istället för att ägna sig åt kortsiktig, politisk taktik.

För mer information:

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef Affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Bilder