Riksbyggen ger 80 000 stadsbin attraktivt och hållbart boende i Stockholms city 2016-07-07, kl 07:15

Riksbyggen ger 80 000 stadsbin attraktivt och hållbart boende i Stockholms city

Stadsbina är hotade och Riksbyggen erbjuder nu ett bisamhälle med cirka 80 000 individer bostad i en bikupa på huvudkontorets tak vid Kungsbron i Stockholm. Satsningen bekostas genom prispengar från när Riksbyggen, i konkurrens med företag som Ica och Systembolaget, vann Miljöstrategipriset för sitt arbete med ekosystemtjänster.

Riksbyggens bikupa kommer att bidra till att öka pollineringen i Stockholm och på så sätt också hjälpa till att få staden att blomstra.

– Riksbyggen företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla, nu skapar vi även en bostad för ett helt bisamhälle. Bikupan är ett konkret exempel på hur vi inom Riksbyggen arbetar med ekosystemtjänster som en insats för den biologiska mångfalden och för ett hållbarare samhälle, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Riksbyggen har under våren anlagt bigårdar även på andra ställen i Sverige. Vid byggandet av Brf Skogsfalken i Uppsala finns sedan i april två bikupor för stadsbin. Det var för utvecklande av ett verktyg för att på ett systematiskt sätt arbeta med ekosystemtjänster som Riksbyggen fick Miljöstrategipriset som delas ut av tidningen Miljö & Utveckling.

– Förutom bikupor är odlingslotter, gröna tak, fågelholkar, humblebon och grönskande miljöer där insekter pollinerar, naturen blommar och människor trivs exempel på ekosystemtjänster, säger Karolina Brick.

Ekosystemtjänster är funktioner hos ekosystemen som är nödvändiga eller nyttiga för människan. Exempel är rent vatten, pollinering, virke, vilt, kulturmiljö- och naturupplevelser. Idag är många av dem satta under hårt tryck och historiskt sett har man inte tagit hänsyn till de här tjänsterna vid samhällsplanering.

Bikupan kommer även att ge närproducerad, ekologisk honung. Normalproduktionen av honung är cirka 20-25 kg per samhälle och säsong i stadsmiljö. Variationen kan vara stor beroende på väder och tillgången på nektar från närområdet.

Visste du att…?

  • Det första tecknet på ett honungsbi har hittats i ett 100 miljoner år gammalt fossil i Burma.
  • Våra mest älskade bär som hallon, blåbär och hjortron skulle vara chanslösa utan bin.
  • En tesked honung kan lindra hosta, förutsatt att du inte är allergisk.
  • Ett bra bisamhälle kan ge upp till 100 kg honung under en sommar.
  • Bin söker sig helst till blommor och andra växter och nästan aldrig till människors mat.
  • Det krävs fyra miljoner blombesök för ett halvt kilo honung.
  • Vi människor skulle inte överleva mer än fyra år utan bin, enligt Albert Einstein.

För mer information:

Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen, 070-291 54 47
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, 070-698 41 42

Bilder