Riksbyggen får markanvisning om 200 lägenheter i Skärholmen 2016-05-20, kl 09:25

Riksbyggen får markanvisning om 200 lägenheter i Skärholmen

Riksbyggen kommer att uppföra cirka 200 lägenheter i Skärholmen, enligt den markanvisning som Exploateringsnämnden inom Stockholms stad fattat beslut om den 19 maj. Markanvisningen är en del av den stora bostadssatsningen Fokus Skärholmen som sammanlagt ska ge 4000 nya bostäder.

– Vi är mycket glada för markanvisningen som gör det möjligt för Riksbyggen att ta en ledande roll i utvecklingen av stadsdelen Skärholmen. Riksbyggen har ända sedan starten 1940 agerat samhällsutvecklare och arbetat utifrån vetskapen om att det inte bara är hus att bo i som vi uppför, utan att det främst gäller att bygga ett samhälle, säger Mårten Lilja, vice vd och chef för Affärsområde Bostad på Riksbyggen.

Projektet Fokus Skärholmen går ut på att bygga 4 000 bostäder i stadsdelarna Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng. Det är områden som har stora naturvärden med flera fantastiska stränder och ett starkt levande centrum. Det gör området till en viktig och attraktiv plats för utveckling – så att fler kan bo och leva här.

– Arbetet med utvecklingen av Skärholmen är ett led i en övergripande strategisk plan för att stärka Riksbyggens position i Stockholm som helhet och i Söderort i synnerhet, säger Dennis Söderlund, marknadsområdeschef Söderortssatsningen på Riksbyggen.

Riksbyggens vision är att bygga 1 000 nya bostäder i södra Stockholm till år 2020. Sammanlagt har Riksbyggen ett 20-tal planerade eller igångsatta projekt inom hela Stockholmsregionen.

Byggstart för de 200 lägenheterna i Skärholmen är planerad till årsskiftet 2018/2019 och inflyttning till 2020/2021.

För mer information:

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef Affärsområde Bostad, 08-698 42 18
Dennis Söderlund, marknadsområdeschef Söderortssatsningen, 08-553 635 34

Bilder