Riksbyggen och Citycon får klartecken för 400 nya bostäder i Jakobsberg 2016-05-17, kl 12:00

Riksbyggen och Citycon får klartecken för 400 nya bostäder i Jakobsberg

Utvecklingen av nya stadskvarter med bostäder i Jakobsberg kan snart påbörjas. Kommunstyrelsen har ställt sig bakom en överenskommelse mellan Järfälla kommun och köpcentrumbolaget Citycon om att tillsammans med Riksbyggen uppföra cirka 400 nya bostäder i centrala Jakobsberg.

Genom avtalet får Citycon klartecken att tillsammans med Riksbyggen utveckla cirka 400 bostadsrätter i två kvarter på Tornérparkeringens södra del.

– Jakobsberg får nu ett viktigt tillskott med nya bostäder som skapar förutsättningar för mer liv och rörelse i stadskärnan. Det är helt i linje med vår vision om att Jakobsberg med tillkommande stadskvarter ger utrymme för både kommersiella lokaler, ett kulturellt centrum, service och platser där människor kan mötas, säger Claes Thunblad (S) kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

De nya bostäderna får direkt anslutning till Jakobsbergs Centrum som erbjuder ett stort utbud av service och handel samt närhet till väl utbyggd kollektivtrafik. Boendeparkering anordnas under husen.

– Riksbyggen har sedan tidigare ett antal bostadsprojekt på gång i Järfälla Kommun. Vi är mycket glada över att nu vara med och utveckla centrala Jakobsberg med 400 nya bostäder, säger Carl-Henrik Appel, regionchef för Riksbyggen i Stockholm.

Detaljplan och genomförandeavtal väntas bli godkända i kommunfullmäktige i början av juni.

– Citycons initiativ att utveckla 400 bostäder blir en injektion för hela centrala Jakobsberg. Vår ambition är att fortsätta utveckla bostäder och handel i centrala Jakobsberg. Vi äger stora markytor i attraktiva lägen som vi kommer att se över för fortsatt utveckling och exploatering, i nära dialog med kommunen, säger Mattias Bernunger, projektutvecklingschef på Citycon .

För mer information, kontakta:

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordf, claes.thunblad@jarfalla.se , 070-002 33 92
Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, emelie.grind@jarfalla.se , 08- 580 283 93
Carl-Henrik Appel, regionchef Riksbyggen, carl-henrik.appel@riksbyggen.se, 08-553 635 04
Mattias Bernunger, projektutvecklingschef Citycon, Mattias.Bernunger@citycon.com , 070-664 4559

Bilder