Nils Holgerssongruppen: Högsta elnätshöjningarna på fem år 2016-05-12, kl 09:00

Nils Holgerssongruppen: Högsta elnätshöjningarna på fem år

I höstas kunde Nils Holgerssongruppen slå larm om kraftigt ökade elnätsavgifter. Årets undersökning visar att elnätsavgifterna fortsätter att öka med i medeltal sex procent, vilket är den största ökningen på fem år. Värst är statliga Vattenfall som i år har höjt elnätsavgiften med i medeltal 15,2 procent. Det slår hårt mot konsumenten.

– Miljontals konsumenter drabbas av de kraftigt ökade elnätsavgifterna, trots att det finns en prisreglering. Det innebär att regleringen inte ger ett tillräckligt konsumentskydd utan behöver stramas åt ytterligare, säger Roland Jonsson, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

Mellan 2015 och 2016 ökade elnätsavgifterna i genomsnitt med hela 6,0 procent, att jämföra med året innan då motsvarande siffra var 2,9 procent, enligt Nils Holgerssongruppens kartläggning.

– Elnätsavgifterna ökar dubbelt så mycket jämfört med förra året, vilket är helt orimligt. Framför allt är det höjningarna hos de stora aktörerna, där Vattenfall sticker ut, som slår igenom i statistiken, säger Roland Jonsson.

I så många som 88 kommuner har elnätsavgiften höjts med mer än 5 procent.

– Nu behöver politikerna gripa in för att se över dagens regelverk. Avsaknaden av konkurrens är total, konsumenterna har ingen valmöjlighet och du är fast vid den elnätsleverantör som finns där du bor. Risken finns att elnätsleverantörerna skor sig på konsumenterna om inte regleringen stramas åt, säger Roland Jonsson.

Kommuner med största ökningen av elnätsavgifter 2015/2016:

1. Falköping+31,7 procent
2. Kiruna och ytterligare 16 kommuner anslutna till Vattenfall+15,8 procent
3. Sundsvall+15,4 procent
4. Gotland+14,9 procent
5. Uppsala och ytterligare 42 kommuner anslutna till Vattenfall+14,9 procent

Kommuner med störst sänkning av elnätsavgifter 2015/2016:

1. Alvesta-13,4 procent
2. Övertorneå-7,2 procent
3. Lidköping-4,1 procent
4. Sölvesborg-3,1 procent
5. Ljungby-2,2 procent

Fakta:

 • Elnätsföretagens intäktsramar för 2016-2019 har beslutats av Energimarknadsinspektionen, EI. Intäktsramarna medger en årlig intäktsökning på cirka två procent för elnätsföretagen i medeltal (exkl. inflation).
 • För en genomsnittlig lägenhet står nätkostnaden för ungefär en tredjedel av de totala elkostnaderna.
 • Sverige har cirka 180 elnätsföretag. Eftersom det saknas konkurrens på elnätsmarknaden är priset reglerat och EI har till uppgift att granska att avgifterna är rimliga.
 • Organisationerna bakom Nils Holgersson-gruppen; Riksbyggen, Fastighetsägarna, HSB,

  Hyresgästföreningen och SABO, har tidigare begärt att prisregleringen för elnätsavgifterna ska skärpas.

  Läs hela undersökningen på www.nilsholgersson.nu

  I Nils Holgerssongruppens undersökningar ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. Läs mer på www.nilsholgersson.nu

  För mer information, kontakta:

  Roland Jonsson, ordförande i Nils Holgerssongruppen, 072-740 89 60
  Thomas Folkesson, EKAN-gruppen, 070-556 02 58

  Presskontakter:

  Niklas Stavegård, kommunikatör Fastighetsägarna Sverige, 072-738 22 27
  André Johansson, presschef HSB, 070-549 64 04
  Anna Wennerstrand, presschef Hyresgästföreningen, 076-798 08 74
  Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 070-239 00 66
  Charlotta Lundström, pressansvarig SABO, 070-721 20 11

  Bilder