Bygglov och rekordintresse för Brf Viva – Sveriges mest innovativa bostadsprojekt 2016-05-11, kl 07:45

Bygglov och rekordintresse för Brf Viva – Sveriges mest innovativa bostadsprojekt

Nu är det klart med bygglov för Riksbyggens Brf Viva på Guldheden. I Riksbyggens forsknings- och bostadsprojekt Positive Footprint Housing och plusenergikvarteret Brf Viva testas framtidens byggteknik och bostadslösningar. Intresset för att flytta till den nya bostadsrättsföreningen är rekordstort.

Den 2 mars var det säljstart för Brf Viva.

– Sammanlagt fick vi in över 4 000 intresseanmälningar och det har varit ett enormt tryck efter de 133 lägenheterna i Brf Viva. Redan nu är samtliga lägenheter uppbokade och vi hoppas vara klara med alla försäljningar innan sommaren, säger Martin Lundblad, sälj- och marknadsansvarig för Brf Viva på Riksbyggen.

Brf Viva är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt. Brf Viva är bland annat först ut med betong med lägre klimatpåverkan och här testas en ny form av särskilda ungdomslägenheter - ettor för bara 95 000 kronor. Och energi från solcellerna på taket kommer att lagras i begagnade bussbatterier för att kunna användas på kvällen när förbrukningen ökar. Flera åtgärder görs också för att underlätta ett boende utan egen bil med hjälp olika typer av bil- moped- och cykelpooler.

– Det är fantastiskt roligt att vi nu fått bygglov och snart kan sätta spaden i marken och börja bygga, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Brf Viva uppförs längs Dr Allards gata och kommer efter utbyggnad att omfatta cirka 133 bostäder. Inflyttning är planerad till 2018.

Positive Footprint Housing är Riksbyggens forskningsprojekt som vi genomför tillsammans med bland andra Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Bengt Dahlgren, Göteborgs Stad, SP och Johanneberg Science Park. Den första praktiska tillämpningen av kunskaperna från projektet är Brf Viva.

För mer information:

Mikael Ahlén, marknadsområdeschef Affärsområde Bostad, Göteborg, 070-58 724 04
Anders Johansson, projektutvecklare, Riksbyggen, 031-704 68 56

Bilder