Riksbyggen delar ut 600 000 kronor för idéer om hållbara städer 2016-05-12, kl 12:30

Riksbyggen delar ut 600 000 kronor för idéer om hållbara städer

I samband med Riksbyggens fullmäktige den 12 maj delas 600 000 kronor ut till stipendiater som på olika vis bidragit till, eller kommer bidra till, innovativa idéer för att göra världens städer mer hållbara.

– Flera av årets stipendiater har fokus på social hållbarhet. I den goda staden är den sociala hållbarheten lika viktig som ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det är när dessa tre element går hand i hand som samhället utvecklas i rätt riktning. Som samhällsutvecklare vill Riksbyggen vara med och bidra till just detta, inte bara i forskningsprojekt, utan även i allt vi gör i vår vardag, säger Leif Linde, vd Riksbyggen.

Riksbyggens jubileumsfond ”Den goda staden” delar årligen ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö. I år delar fonden ut 600 000 kronor fördelat på fem stipendiater. Stipendierna är skattebefriade och går till stipendiaterna personligen. Fonden har sedan 1990 delat ut över 140 stipendier till ett värde av cirka elva miljoner kronor.

Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 och grundas på gåvor från bostadsrättsföreningar samt organisationer och företag som Riksbyggen samarbetar med. Stipendier delas ut inom områdena arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård och samhälls- och trafikplanering.

Stipendieutdelningen sker vid avslutningen av Riksbyggens fullmäktige och utdelare är Johan Lindholm, ordförande i Riksbyggen samt Louise Nyström, forskarrepresentant från fondens styrelse.

Stipendiater 2016:

1. Dansbana! - En spontanidrottsplats med fokus på unga tjejer – 90 000 kr

Många platser för spontanidrottande domineras av pojkar, exempelvis skejt- och parkourparker. Med Dansbana skapas ett komplement som gör det attraktivt för flickor att ta plats i det offentliga rummet.

Anna Fridolin är arkitekt och arbetar på Cedervall Arkitekter, Anna Pang är arkitekt och verksam i Pang Arkitekter, Teres Selberg är arkitekt och arbetar som universitetsadjunkt tekniska högskolan i Stockholm.

2. Datadrivet medborgardeltagande – 160 000 kr

I detta projekt ska utvecklas metoder och prototyper som integrerar crowdsourcing, datavisualisering och automatiserad datainsamling för att stödja skapandet av högupplösta programförslag och plankartor. Ambitionen är att ta fram ett underlagsmaterial som tydligt redovisar medborgarnas önskemål och synpunkter på ett planförslag.

Daniel Persson är arkitekt och driver egen verksamhet. Han är också verksam som lärare vid LTH och Lunds universitet.

3. Bostadens arkitektur – 50 000 kr

En bok ska skrivas om bostadens gestaltning. Funktionsmått och regler ska tas upp liksom ”omätbara” värden som ljus, material, utblickar och rumssamband. Utgångspunkten är Ola Nylanders två tidigare böcker, Bostadens rum 2007 och Bostadens omätbara värden 2011, som sedan länge varit slutsålda på förlaget.

Ola Nylander är konstnärlig professor, arkitekt och tekn.dr vid Chalmers institution för Arkitektur.

4. Den goda staden tur och retur – om hållbara boendemiljöer och stadsplanering anpassade till storstadspendlarnas behov och förväntningar – 160 000 kr

I detta projekt studeras boende på mindre orter som arbetspendlar till storstäder. Projektets syfte är att belysa hur boende- och stadsmiljöer kan utvecklas och göras mer hållbara för att bättre motsvara pendlarnas behov och förutsättningar.

Paul Agnidakis är filosofie doktor och universitetslektor/forskare vid institutionen för kulturantropologi vid Uppsala universitet.

5. In-Form: Innovativt jordbygge – 140 000 kr

Vidareutveckling av en metod som kallas stampad jord, vilket innebär att utveckla en förbättrad stampform (In-Form) och arbetsprocess samt verktyg. Stampade jordhus har funnits i årtusenden men är sällsynt i samtida byggnadsprojekt, trots att det vore ett strategiskt steg mot hållbar utveckling.

Shea Hay, David Martinez Escobar och Asgeir Sigurdjónsson är projektledare och arkitekter verksamma vid Chalmers institutioner för Byggnadsteknologi och Arkitektur samt i det egna företaget EarthLAB.

För mer information:

Cattis Carlén, tel 072-224 65 15, cattis.carlen@riksbyggen.se

Bilder