Nya ledamöter i Riksbyggens styrelse 2016-05-12, kl 16:30

Nya ledamöter i Riksbyggens styrelse

När Riksbyggens fullmäktige samlades för stämma torsdagen den 12 maj valdes tre nya, ordinarie ledamöter in i styrelsen: Elisabeth Sasse, Niklas Pettersson och Per Holmström.

Efter att fullmäktige genomförts ser Riksbyggens styrelse ut så här:

Ordförande
Johan Lindholm, född 1964, ordförande i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Ordinarie styrelseledamöter

Genom nyval:

Elisabeth Sasse, född 1966, chef för Folksams Kollektivavtalad affär och Folksams Partneraffär.
Niklas Pettersson, född 1965, Intresseföreningen i södra och mellersta Skåne.
Per Holmström, född1964, förste vice ordförande i Kommunalarbetareförbundet.

Övriga ordinarie ledamöter

Mikael Johansson, född1964, förbundsordförande Svenska Målareförbundet.
Jonas Wallin, född 1967, förbundsordförande Svenska Elektrikerförbundet.
Tommy Ohlström, född 1954, vd Kooperativa Förbundet, KF.
Margaretha Carlsson, född 1951, Intresseföreningen i Norra Västerbotten.
Filippa Drakander, född 1989, Intresseföreningen i Stockholm.

Styrelsesuppleanter/ersättare

Christina Norrman, född 1954, Intresseföreningen Västra Östergötland.
Anders Ax, född 1962, Lokalföreningen Gävle-Dala.
Lars Hildingsson, född 1973, andre ordförande i Svenska Byggnadsarbetareförbundet.

Arbetstagarrepresentanter

Kjell Karlsson, Unionen, ordinarie.
Henrik Hultén, Unionen, suppleant.
Mikael Norén, Fastighetsanställdas förbund, ordinarie.
Nils-Erik Ekengren, Fastighetsanställdas förbund, suppleant.

Leif Linde deltar i styrelsens arbete som extern vd.

Bilder