Riksbyggens stadsbin bidrar till biologisk mångfald och ökad pollinering i Uppsala 2016-05-10, kl 07:45

Riksbyggens stadsbin bidrar till biologisk mångfald och ökad pollinering i Uppsala

Riksbyggen vill ta tillvara naturens egna ekosystemtjänster och skapa nya. Vid Riksbyggens bygge av Brf Skogsfalken på Råbyvägen i Uppsala produceras därför ekologisk och närproducerad honung vilket ökar pollineringen i staden.

Två bikupor mitt inne i stan får nog många förbipasserande att lyfta på ögonbrynen.

– Bikuporna är ett konkret exempel på hur vi inom Riksbyggen arbetar med ekosystemtjänster som en insats för den biologiska mångfalden och för ett hållbarare samhälle. Andra exempel odlingslotter, gröna tak, fågelholkar, humblebon och grönskande miljöer där insekter pollinerar, naturen blommar och människor trivs, säger Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen

Ekosystemtjänster är funktioner hos ekosystemen som är nödvändiga eller nyttiga för människan. Exempel är rening av vatten, pollinering, tillgång till virke, kulturmiljö- och naturupplevelser. Idag är många av dem satta under hårt tryck och historiskt sett har man inte tagit hänsyn till de här tjänsterna vid samhällsplanering. Under 2015 fick Riksbyggen Årets Miljöstrategipris för sitt arbete med ekosystemtjänster.

Bigården med de två bikuporna vid Råbyleden är uppsatta av Blomlöfs Bin AB. Det finns flera fördelar med att ha minst två bisamhällen i samma bigård. Ett bisamhälle ger mindre honung och är mera sårbart än två samhällen. Om ett bisamhälle blir svagare än det andra kan det förstärkas med bin från det starkare samhället.

Normalproduktionen av honung är cirka 20-25 kg per samhälle och säsong i stadsmiljö. Variationen kan vara stor beroende på väder och tillgången på nektar från närområdet. Riksbyggen kommer även att arrangera inspirationsföreläsningar både vid bigården samt inomhus.

För mer information:

Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef, 070-698 41 42
Karin Dimander Lannergård, sälj- och marknadsansvarig i Uppsala, 018-18 97 14

Bilder