Riksbyggen och LINK arkitektur vinner markanvisning i Vellinge 2016-05-04, kl 06:00

Riksbyggen och LINK arkitektur vinner markanvisning i Vellinge

Riksbyggens koncept för seniorboenden, Bonum, har vunnit en markanvisningstävling och bygger 48 bostadsrätter i varierande storlekar i bästa läge i centrala Vellinge. Det vinnande förslaget har tagits fram tillsammans med LINK arkitektur.

– Det finns en stor efterfrågan på seniorboenden både i Vellinge och i hela Skåne. Därför är vi glada över att kunna uppföra seniorbostäder i ett mycket bra läge i centrala Vellinge, säger Jon Ossler, marknadsområdeschef för Bonum Seniorboende i Riksbyggens Region Syd.

Riksbyggen har planerade eller påbörjade projekt för seniorboenden på ett tiotal orter i Skåne. Det nya projektet i Vellinge ligger strax norr om kommunhuset i Vellinge centrum.

Motiveringen till varför markanvisningen gick till Riksbyggen/LINK:

”Förslaget utgör den bästa helhetslösningen för kommunen. Förslaget adresserar samtliga de frågeställningar som efterfrågats i tävlingen på ett bra sätt och man har beaktat konsekvens och påverkan på omgivningen. Förslaget utnyttjar detaljplanen på ett bra sätt och innehåller en väl avvägd exploateringsgrad. Gestaltningen knyter an till den omgivande bebyggelsen samtidigt som det illustrerar ett nytt modernt och hållbart Vellinge".

Förslaget från Bonum Seniorboende är uppdelat på fem olika huskroppar. Samtliga bostadshus har lägenheter med balkonger eller terrasser mot egen grön öppen gårdsmiljö. Husen varierar i höjd från tre våningar mot Norrevångsgatan till fem våningar mot Ångavägen i norr. Totalt rymmer förslaget 48 bostadsrätter och en lokal.

– Vår ambition med projektet har varit att båda förtäta och skapa en tydligare urbanitet mot gatorna, samtidigt som vi vill bevara och vidareutveckla en grön öppen gård som skapar en mjuk övergång till den offentliga verksamheten i området, säger Marius Lorentzen på LINK arkitektur.

Bonum vänder sig till hushåll där minst en person har fyllt 55 år. Bostadsrättsföreningens medlemmar får tillgång till individuellt anpassade tjänster. För den som behöver hjälp med något finns en så kallad Bonumvärd till hands. I alla Bonum-projekt ingår även gemensamt disponerade ytor som gemensamhetslokal och övernattningslägenhet.

För mer information:
Jon Ossler, marknadsområdeschef Bonum Seniorboende, 040-10 94 67
Marius Lorentzen, LINK arkitektur, 073-518 50 20

Bilder