Riksbyggen en av parterna bakom 400 nya bostäder i Munktellstaden 2016-04-21, kl 13:00

Riksbyggen en av parterna bakom 400 nya bostäder i Munktellstaden

Nu blir vision verklighet genom nybyggnad av cirka 400 bostäder längs med Eskilstunaån, i kvarteret Nithammaren 8. De första bostäderna planeras vara inflyttningsklara våren 2019. Tre byggherrar bygger den första etappen; Riksbyggen, Reinhold Gustafsson och Kommunfastighet.

Husen kommer att byggas med olika struktur och uttryck vilket ger en varierad bebyggelse. Bostäderna kommer att bestå av både hyres- och bostadsrätter.

– Det är ett fantastiskt bra läge längs med Eskilstunaån och vi är mycket glada över samarbetet. Riksbyggen kommer att bygga i två av tre etapper. I den första etappen bygger vi ett 40-tal Bonum seniorbostäder med säljstart 2017, säger Carina Akterhag, marknadsområdeschef Bostad Bergslagen på Riksbyggen.

Sedan Eskilstuna kommun övertog Munktellstaden av Volvo, har flera stora projekt tagit form. Nytt konstmuseum, lokaler för Sörmlands scenkonst, Munktell Science Park, Munktellarenan som inom kort kompletteras med det nya Arenabygget för evenemang och bollsporter samt helt nya Munktellbadet som invigs 28 maj. Till de goda förutsättningarna kommer ökad kontakt med centrala Eskilstuna genom två nya gång- och cykelbroar över Eskilstunaån. Nu kommer kombinationen av industriarvet, ett centralt läge vid Eskilstunaån och långsiktig målsättning leda fram till förutsättningarna för skapandet av unikt boende.

Ur gestaltningsprogrammet framtaget av Joliark Arkitekter:

- Bebyggelsen ska relatera till Munktellstadens särdrag och samtidigt anpassas efter nutida krav - på så vis tillförs en ny årsring till området. Denna nya årsring innehåller attraktiva och moderna bostäder, som i skala och detaljering anpassas efter dagens användning och funktion.

- Hög kvalitet, både när det gäller helhetslösningar och detaljer, ska känneteckna hela projektet. Arkitekturen ska kunna beskrivas som rättfram, ärlig och genuin.

För mer information om projektet, kontakta:

Riksbyggen
Carina Akterhag, tel. 070-265 34 02, carina.akterhag@riksbyggen.se

Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Jan Helgesson, tel. 070-340 25 51, jan.helgesson@kfast.se

Reinhold Gustafsson Förvaltnings AB
Anders Kruhsberg, tel. 073-617 24 59, anders@rgforvaltning.se

Joliark Arkitekter AB
Per Johansson, tel. 070-841 02 01, per.johansson@joliark.se

Bilder