Riksbyggen planerar för 200 nya bostäder i Kungsängen, Upplands-Bro 2016-04-12, kl 07:00

Riksbyggen planerar för 200 nya bostäder i Kungsängen, Upplands-Bro

Riksbyggen förvärvar mark vid Svartviken i Kungsängen och planerar tillsammans med säljaren Inmec AB för cirka 200 nya lägenheter. Läget för de nya bostäderna är mycket attraktivt vid Mälaren i centrala Kungsängen, nära pendeltågstationen och handel/service.

Riksbyggens ansökan om planändring för fastigheten har beviljats av Upplands-Bro kommun. Preliminärt beräknas detaljplanen vinna laga kraft under 2017. Det nya området kommer att utvecklas under namnet Svartviks Strand.

- Det är positivt att planprocessen kommit igång och att vi planerar för en förtätning i stationsnära läge - precis i linje med vår översiktsplan och koalitionens politiska plattform. Läget med närhet till service, kollektivtrafik och mixade boendeformer och en grön profil är attraktivt. Extra fint är kopplingen och den ökade tillgängligheten till Mälaren, säger Camilla Janson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Upplands-Bro.

Sedan tidigare har Riksbyggen cirka 700 byggrätter under planläggning i anslutning till pendeltågsstationen i Bro.

- Det innebär att Riksbyggen kommer att kunna byggstarta runt 900 nya bostäder på några års sikt i Upplands Bro kommun. Under 2015 mer än fördubblade Riksbyggen sin bostadsproduktion och vi fortsätter att tillgodose behovet av nya bostäder och hållbara boendemiljöer i Stockholmsregionen, säger Carl-Henrik Appel, regionchef på Riksbyggen.

Riksbyggen och säljaren, den lokala fastighetsaktören Inmec, planerar tillsammans för cirka 200 nya bostäder i blandade upplåtelseformer, både hyres- och bostadsrätter. Inmec kommer att uppföra hyresrätterna för egen förvaltning.

Byggstart för de nya bostäderna i Kungsängen beräknas kunna ske i början av 2018.

För mer information:
Carl-Henrik Appel, regionchef på Riksbyggen, 08-553 63 504
Carl-Henrik.Appel@riksbyggen.se

Bilder