​Fortsatt forskningsstöd till Riksbyggens Brf Viva i Göteborg 2016-04-07, kl 07:50

​Fortsatt forskningsstöd till Riksbyggens Brf Viva i Göteborg

Energimyndigheten kommer att fortsätta ge stöd till forskning kring Riksbyggens Brf Viva i Göteborg, Sveriges mest innovativa bostadsprojekt. Stödet ska användas till att utvärdera en ny typ av betongstommar i Brf Viva, med lägre klimatpåverkan, och som Riksbyggen är först på marknaden med att använda.

–Vi har gjort flera livscykelanalyser för att utreda hur vi kan nå en låg klimatpåverkan och utifrån det gjort en kravspecifikation på hur betongen i stommarna ska produceras. Genom forskningsstödet får vi ökade resurser att följa upp hur de nya stommarna fungerar i praktiken och hur vi som byggherrar kan ta erfarenheten vidare till andra byggprojekt, säger Anders Johansson, projektutvecklare för Brf Viva på Riksbyggen.

Ur Energimyndighetens motivering till att stödja forskningsprojektet:

”Brf Viva är ett unikt bostadsprojekt där Riksbyggen har tagit ett helhets grepp för att redan från programskedet utvärdera och jobba med lösningar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. I tidigare finansierat projekt från energimyndigheten har fokus legat på miljö- och energiutvärdering av olika stomalternativ och möjligheten att flytta värmelaster. När program- och projekteringsskedet nu övergår till upphandlings- och byggskede och man har fattat beslutet att gå vidare med en betongstomme ges en bra möjlighet till fortsatt uppföljning och vidare forskning. Att satsa på att driva utveckling av betongalternativet i praktiken kommer göra stor skillnad i framtida miljöarbete med tanke på att betong dominerar marknaden idag.”

- Det fortsatta stödet från Energimyndigheten är mycket välkommet, det ger oss större resurser inom ett forskningsområde som är viktigt för att utveckla en framtida byggteknik. Ur ett forskningsperspektiv är det högintressant att utvärdera hur den nya tekniken med betongstommar med en mindre klimatpåverkan presterar i verkligheten, säger Eva-Lotta Kurkinen, gruppchef, SP Sveriges Tekniska Forskningsinsitut.

I december förra året offentliggjordes nyheten om satsningen på betongstommar med betydligt lägre klimatpåverkan än tidigare.

Cementas samverkan med Riksbyggen och Brf Viva ligger väl i linje Cementas vision om att nå klimatneutralitet år 2030, vilket innebär noll koldioxidutsläpp under cementprodukternas livstid.

– Energimyndighetens fortsatta stöd till forskningen inom Brf Viva ser vi som ett kvitto på projektets potential när det gäller hållbarhet och innovation. Vår samverkan med Riksbyggen är ett fortsatt steg i vårt arbete med att nå klimatneutralitet, förklarar Magnus Ohlsson, vice vd och marknadsdirektör på Cementa.

Klicka på länkarna för att läsa mer om Brf Viva och Positive Footprint Housing.

Positive Footprint Housing är Riksbyggens forskningsprojekt som vi genomför tillsammans med bland andra Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Bengt Dahlgren, Göteborgs Stad, SP och Johanneberg Science Park. Den första praktiska tillämpningen av kunskaperna från projektet är Brf Viva.

För mer information:
Anders Johansson, projektutvecklare, Riksbyggen, 031-704 68 56 
Eva-Lotta Kurkinen, gruppchef, SP Sveriges Tekniska Forskningsinsitut, 010-516 51 77
Anders Rönneblad, projektledare på Cementa Utveckling, 040 - 36 15 55

Bilder