Riksbyggen planerar för 650 nya bostäder vid Backaplan i Göteborg 2016-04-06, kl 07:00

Riksbyggen planerar för 650 nya bostäder vid Backaplan i Göteborg

Riksbyggen förvärvar en tredjedel av fastigheten Backa 169:1 av KF Fastigheter. Tillsammans med fastighetsbolaget Balder planeras nu för sammanlagt 2 000 nya bostäder i stadsdelen Backaplan, varav Riksbyggen svarar för cirka 650 av dessa.

– Detta är en fantastisk möjlighet för Riksbyggen att ytterligare stärka sin position i Göteborg och kunna leverera fler attraktiva och hållbara bostäder till göteborgarna. Det är också mycket spännande att vi kan vara med redan från början i omvandlingen av hela Backaplan, säger Mårten Lilja, vice vd för Riksbyggen och chef Affärsområde Bostad.

Riksbyggen, Balder och KF Fastigheter kommer att äga en tredjedel var av fastigheten. Fastigheten, med en yta på 88 000 kvadratmeter, ligger i Backaplan/Hisingen och som är ett av Göteborgs framtida utvecklingsområden. En ny detaljplan med byggrätter för 2 000 bostäder beräknas vara klar inom tre till fem år.

- Tillsammans har vi en stark förankring i Göteborg och lång erfarenhet av liknande utvecklingsprojekt, vilket skapar goda förutsättningar för att utveckla ett attraktivt bostadsområde i Backaplan, säger Helena Liljedahl, vd för KF Fastigheter.

- Vi ser mycket positivt på Göteborg som region, behovet av nyproducerade bostäder är stort. Staden satsar och står inför en kraftig utveckling de närmaste åren. Backaplan, med sitt strategiska läge nära älven och centrum, kommer att bli ett fantastiskt område att bo och verka i. Vi är glada över samarbetet med KF Fastigheter och Riksbyggen och den gemensamma investering vi nu gör. Balder ser långsiktigt på Backaplan som utvecklingsområde och affären kompletterar vår tidigare projektportfölj i området på ett bra sätt, säger Erik Selin vd för Balder.

Backa 169:1 rymmer idag en lagercentral och är grannfastighet till de fastigheter som KF Fastigheter sålde till Skandia Fastigheter i början på året där det planeras för bland annat centrum, handel och kontor.

Backaplan är en del av Vision Älvstaden som är ett av Nordens största stadsbyggnadsprojekt, där man till 2035 ska bebygga en yta av 4,6 miljoner kvadratmeter. Målet är att skapa 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser. Backaplan har en betydelsefull roll i Vision Älvstaden och ska utvecklas från handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd, grön och levande stadsmiljö. Backaplan, som är ett av de mest centrala delarna av Göteborg, blir också navet för all kommunikation till och från de norra delarna av den blivande Älvstaden.

Bildtext: Illustration över Backa 169:1. Källa: BDP

För mer information kontakta:
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef Affärsområde Bostad, 08-698 42 18
marten.lilja@riksbyggen.se
Michael Ekberg, regionchef Riksbyggen, Affärsområde Bostad Väst, 070-577 70 65
michael.ekberg@riksbyggen.se
Helena Liljedahl, vd, KF Fastigheter, 0709-99 73 00
helena.liljedahl@kf.se
Erik Selin, vd, Fastighets AB Balder, 0706-07 47 90
erik.selin@balder.se

Bilder