Amorteringskravet skapar ytterligare inlåsningseffekter på bostadsmarknaden 2016-03-18, kl 09:00

Amorteringskravet skapar ytterligare inlåsningseffekter på bostadsmarknaden

Det nya amorteringskravet på bostadslån klubbades igår i riksdagens finansutskott. Med de nya reglerna blir hushållens ekonomiska villkor än mer svåröverskådliga och risken är stor att rörligheten på bostadsmarknaden hämmas.

Beslut har nu tagits om att införa amorteringskrav på bostadslån. Det är naturligtvis angeläget att hushållen amorterar på sina skulder samt att relevanta regelverk stöder en sund amorteringskultur. Samtidigt är hushållens möjligheter att finansiera bostadsköp av avgörande betydelse för bostadsbyggandet. Mot denna bakgrund är Riksbyggen positivt till att bostadslån för nyproduktion av bostäder är undantagna från regelverket under fem år. Det är också bra att det finns en bred politisk uppslutning bakom beslutet.

Dessvärre innebär de nya amorteringskraven att det uppstår ytterligare inlåsningseffekter på bostadsmarknaden utöver de vi redan har, eftersom kravet enbart gäller nya lån. Nu blir bostadsmarknadens och hushållens ekonomiska villkor än mer tillkrånglade och svåröverskådliga. Sammantaget riskerar detta att hämma rörligheten på bostadsmarknaden och öka osäkerheten för nyproduktionen av bostäder.

Lägg därtill att de som tar ett mindre tilläggslån till ett äldre lån, som inte omfattas av amorteringskravet, i praktiken kommer att behöva amortera av på hela lånet om man med tilläggslånet kommer över 50 procent i skuldkvot, enligt de regler som gäller för nya lån. Det kan bli en lika hög månadsamortering som om det vore ett helt nytt lån.

Tyvärr har frågan om amorteringskravet körts i ett eget spår istället för att vara en del av de bostadssamtal som genomförts under våren. Om det är något som är nödvändigt för att få ordning på bostadsmarknaden är det en helhetssyn där alla olika parametrar vägs samman. Då kan inte en så stor fråga som amorteringskravet behandlas som en enskild fråga när den har så stor effekt för hela bostadsmarknaden.

För mer information:
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för Affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Bilder