Riksbyggen planerar för 120 nya bostäder i Skellefteå 2016-03-04, kl 07:00

Riksbyggen planerar för 120 nya bostäder i Skellefteå

Riksbyggen köper fastigheten Kapella 11 i Skellefteå som totalt kan inrymma cirka 120 nya bostadsrätter. De nya lägenheterna får ett mycket attraktivt läge i centrala Skellefteå.

– Vi är mycket glada över att affären nu är klar som möjliggör att Riksbyggen kan tillföra Skellefteå 120 nya bostäder. Riksbyggen har en tydlig ambition att bygga bostäder även utanför storstadsregionerna och satsningen i Skellefteå är ett bra exempel på det, säger Mårten Lilja, vice vd för Riksbyggen och chef för AO Bostad.

Riksbyggen har sedan länge varit närvarande i Skellefteå i form av vår förvaltning- och ombyggnadsverksamhet.

– Att efterfrågan finns i Skellefteå just nu råder inga tvivel kring men som alltid när Riksbyggen agerar så gör vi det med långsiktighet. Vi bedömer att efterfrågan på nya lägenheter i Skellefteå även kommer finnas över tid och då vill vi vara med och långsiktigt utveckla nya bostadsområden, säger Lars Lundgren, försäljnings- och marknadsansvarig på Riksbyggen.

För att på bästa sätt kunna utveckla tomten så kommer en planändring att bli nödvändig och dialogen med Skellefteå kommun är redan inledd. Planerna togs emot mycket positivt från kommunens sida.

– Riksbyggens satsning är en viktig signal för hela Skellefteå och som förstärker den framtidstro som finns här just nu. Ett tillskott på 120 nya bostäder lockar fler att flytta till Skellefteå och bidrar till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden vilket är positivt för hela kommunen, säger Lorents Burman, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå.

Försäljningen kommer ske etappvis och lägenheterna kommer präglas av hållbarhet och effektivitet. Effektivitet både i hänseende till låg energiförbrukning men också när det gäller lägenhetsutformning där varje kvadratmeter kommer vara genomtänkt för att skapa attraktiva bostäder för våra blivande kunder.

Säljstart är beräknad till våren 2017. Fastigheten är belägen i hörnet Kanalgatan 31/Repslagargränd 4.

Riksbyggen fördubblade under fjolåret sin bostadsproduktion och har som företagsidé att skapa hållbara och attraktiva boenden för alla.

För mer information:

Mårten Lilja, vice vd för Riksbyggen och chef för AO Bostad Tel: 08 – 698 42 18
Lars Lundgren, försäljnings- och marknadsansvarig Riksbyggen. Tel: 090 – 15 96 07
Jonas Lundmark, Projektledare Riksbyggen. Tel: 090 - 15 96 23

Bilder