Mårten Lilja: En bra riktning - bostadssamtalen får inte slå mot hushållens ekonomi 2016-02-05, kl 10:45

Mårten Lilja: En bra riktning - bostadssamtalen får inte slå mot hushållens ekonomi

Inför bostadssamtalen som inleddes tidigare i veckan har moderaterna klargjort sin inställning i ett antal frågor på DN Debatt. En central fråga i analysen är att ”Bostadsbristen är allvarlig eftersom den begränsar människors möjligheter att flytta till jobb och utbildning”.

Det är utmärkt att bostadsfrågan kopplas på detta sätt med arbetslinjen och att det görs tydligt att ett tryggt boende är en viktig del för arbete och möjlighet till egen försörjning. Moderaterna framhåller också två punkter där det krävs bostadspolitiska initiativ. Det krävs reformer som förenklar de regler som förhindrar att det byggs nya bostäder och det behövs åtgärder som leder till en bättre användning av det nuvarande bostadsbeståndet.

Det är en bra utgångspunkt för de samtal som inletts. Med det ställningstagandet indikeras att bostadsbeskattning kommer på bordet. Riksbyggen är positiv till en diskussion om de inlåsningseffekter som dagens skattesystem bidrar till.

Regeringen har inför samtalet fört fram relativt radikala förslag om förenkling av regelverket som vi ser det finns det goda möjligheter att finna samsyn kring förenklade regelverk på flera punkter.

Vi delar också den övergripande uppfattningen som de tre moderaterna för fram i sin artikel att bostadssamtalen inte får slå mot hushållens ekonomi totalt sett.

Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för Affärsområde Bostad, 08-698 42 18

Bilder