Riksbyggen mer än tripplar sitt stöd till Stiftelsen Läxhjälpen 2016-01-22, kl 08:00

Riksbyggen mer än tripplar sitt stöd till Stiftelsen Läxhjälpen

Lagom till terminsstarten har Riksbyggen utökat sitt stöd för Läxhjälpen och gått in som ny huvudpartner. Satsningen innebär att Riksbyggen mer än tripplar sitt stöd till Läxhjälpen.

Riksbyggen har sedan 2012 sponsrat Stiftelsen Läxhjälpen, som bedriver gratis, resultatfokuserad läxhjälp och behovet av hjälp för att klara skolan är större än någonsin. Med denna utökade satsning är Riksbyggen nu en av Läxhjälpens huvudpartners.

– I Riksbyggens roll som samhällsutvecklare är arbetet för en ökad integration prioriterad. Ökad chans att klara skolan minskar risken för utanförskap och genom att öka stödet till Läxhjälpen kan Riksbyggen göra en konkret insats. Vi går nu från att tidigare ha hjälpt 30 elever i Stockholm, Göteborg och Malmö till att hjälpa 100 elever i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås och Södertälje vilket känns fantastiskt, säger Leif Linde, vd för Riksbyggen.

Stödet till Läxhjälpen är ett av Riksbyggens engagemang för en förbättrad integration, ett arbete som ökat i betydelse med tanke på det stora antalet nyanlända som kommit till Sverige under senare tid.

– Jag är oerhört glad och stolt över att Riksbyggen valt att göra denna kraftiga ökning och nu går in som huvudpartner. Rent konkret innebär det att vi nu kan beta av kölistor vi har och erbjuda 100 nya elever med svaga betyg plats i vårt Läxhjälpsprogram. Tack vare Riksbyggen kan vi nu hjälpa dessa barn att klara skolan. Att nå vidare till gymnasiet är en enorm vinst inte bara för den enskilde individen utan även för hela samhället, säger Maria Arneng, verksamhetschef på Stiftelsen Läxhjälpen.

För ytterligare information:

Anna Kollin, sponsoransvarig Riksbyggen, tel 08-698 41 39
Maria Arneng, verksamhetschef Stiftelsen Läxhjälpen, tel 076-006 94 13

Om Stiftelsen Läxhjälpen:

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse. Läxhjälpen är en konkret insats som angriper ett av Sveriges största problem idag; bristen på integration och att allt fler unga inte klarar skolan och därmed hamnar utanför samhället. Kvalificerade, arvoderade, unga högskolestudenter hjälper högstadieelever med svaga betyg med läxorna så att de höjer betygen. Läxhjälpen är kostnadsfri för elever och skola tack vare att läxhjälpstimmarna finansieras av olika företag som får återrapport om hur det går för just deras elever. 99 procent av tidigare elever har höjt sina betyg och 84 procent har nått gymnasiebehörighet. 

Bilder