Klart med markförvärv och genomförande för Riksbyggens Brf Viva 2016-01-19, kl 13:00

Klart med markförvärv och genomförande för Riksbyggens Brf Viva

Nu har fastighetsnämnden i Göteborgs Stad tagit det formella beslutet om att Riksbyggen förvärvar marken på Guldheden i Göteborg där bostäder i Brf Viva ska byggas. Brf Viva är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt och genomförs i samarbete med bland andra Chalmers, Göteborgs Universitet och Johanneberg Science Park.

Brf Viva uppförs längs Dr Allards gata och kommer efter utbyggnad att omfatta cirka 130 bostäder. Säljstart av lägenheterna sker i mars och byggstart planeras till i höst. Inflyttning är planerad till 2018.

– Göteborg ska vara en hållbar stad och projektet med Brf Viva visar på hur vi tillsammans med hjälp av forskning och innovativt förhållningssätt till samhällsplanering kan skapa det. Det ska bli intressant att se vilka effekter resultatet får i Göteborg och hur övriga byggherrar inspireras av detta, säger Jahja Zeqiraj (S), ordförande i fastighetsnämnden.

Brf Viva är ett Positive Footprint Housing-projekt. Riksbyggen har byggt bostadsområden i 75 år och är en stor aktör inom hållbar samhällsutveckling. Nyfikenheten, viljan att förändra och möjligheten att verkligen kunna göra skillnad ligger som grund för Positive Footprint Housing – Sveriges mest innovativa bostads- och stadsutvecklingsprojekt.

Tillsammans med Göteborgs Stad, näringsliv, universitet, analytiker, forskare och engagerade invånare har vi skapat Positive Footprint Housing som plattform och ramverk för hur vi bygger miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara bostadsområden.

– Först ut i Sverige är vårt nya bostadsrättskvarter brf Viva i Guldheden, Göteborg. Genom beslut om markförvärvet är ytterligare en pusselbit på plats i förverkligandet av Sveriges mest innovativa bostadsprojekt, Brf Viva, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef Affärsområde Bostad, Göteborg.

I Brf Viva provas för första gången många nya tekniska lösningar. Till exempel kommer el som produceras av föreningens solpaneler dagtid att lagras i bussbatterier för att kunna användas på kvällen. Andra exempel är att fastigheterna kommer att byggas med betongstommar med betydligt lägre klimatpåverkan än betong vi annars brukar använda och att flera åtgärder görs för att underlätta ett boende utan egen bil med hjälp olika typer av bil- moped- och cykelpooler.

– Detta kan vara startskottet på hur framtidens bostadsprojekt kommer att byggas. Jag hoppas att Göteborgs Stad fortsätter samarbetet med näringsliv, forskning och våra medborgare för att utveckla hur vi kan bygga moderna och hållbara bostadsområden. Det är viktigt för att vi ska fortsätta vara en attraktiv stad, säger Magnus Sigfusson, fastighetsdirektör för Göteborgs Stad.

För mer information:

Mikael Ahlén, marknadsområdeschef Affärsområde Bostad, Göteborg, 070-58 724 04
Jahja Zeqiraj (S), ordförande fastighetsnämnden, 072- 219 14 54
Magnus Sigfusson, fastighetsdirektör Göteborgs Stad, 031- 368 10 01

Bilder