Driftövervakning högst upp på bostadsrättföreningarnas tio-i-topp 2016-01-18, kl 07:45

Driftövervakning högst upp på bostadsrättföreningarnas tio-i-topp

Att införa driftövervakning toppar listan av åtgärder från Riksbyggens enkla miljöidéer som bostadsrättsföreningar anslutna till Riksbyggen genomförde under 2015. Nu i vinterkylan är det extra ”hett” att se över värmesystem och radiatorer.

Riksbyggen samlar sedan 2010 in statistik över vilka hållbarhetsåtgärder som bostadsrättsföreningarna genomför.

– Att få bostadsrättsföreningarna att arbeta med hållbarhetsfrågorna i sin vardag har stor betydelse både för de boende i föreningen, för samhället i stort och för Riksbyggen som organisation, säger Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Driftövervakning i kombination med injustering av värmesystem och översyn av termostatventiler är högaktuellt just nu.

– I vintertider passar det bra att justera in värmesystemet så att alla boende får lika varmt i sina lägenheter. Samtidigt kan även termostater ses över och efter injusteringen kan det ibland vara möjligt att sänka värmen någon grad. På så sätt får alla lagom varmt och ni eldar inte för kråkorna, säger Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen

Nu finns det nya idéer att inspireras och ta del av. De nya idéerna handlar bland annat om:

 • Installera laddstation för elbilar. Efter en stark ökning under fjolåret uppgick den svenska flottan av laddbara fordon till 15 962 stycken vid årets slut, vilket innebär en ökning på 101 procent, enligt statistik från ”Elbilen i Sverige”. Det är hög tid att underlätta för de boende att skaffa elbil.
 • Skaffa lådcyklar. Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Kan vi ersätta en del av dessa kilometrar med att cykla så har det stor betydelse för miljön, dessutom så gör du en bra insats för din egen hälsa.
 • Sätta upp fågelholkar. Genom att sätta upp fågelholkar hjälper du fåglarna med att hitta en bostad, tillgången på äldre träd med naturliga håligheter har minskat på grund av vårt moderna samhälle och skogsbruk. Dessutom är det så trevligt både för stor och små att se vilka flygande hyresgäster som flyttar in.
 • Skaffa bilpool till föreningen. I en bilpool har du tillgång till en bil men slipper en massa dyra utgifter som ett ägande ofta medför. Undersökningar visar också att personer som går med i en bilpool ofta minskar sin totala körsträcka med cirka 30 procent.
 • Alla miljöidéer finns samlade på Riksbyggens kundwebb. Alla bostadsrättsföreningar som köper förvaltningstjänster av Riksbyggen har tillgång till kundwebben. Bostadsrättsföreningarna kan också vända sig till sin kundansvarige för att få mer information.

  – Riksbyggens företagsidé är att skapa attraktiva och hållbara boenden för alla. En viktig del i det arbetet är att hjälpa och stötta bostadsrättsföreningarna i sitt hållbarhetsarbete och få ord att övergå till handling, säger Charlotta Szczepanowski.

    Tio-i-topp 2015, föreningarnas åtgärder
  1. Driftövervakning
  2. Utse miljö-/energiansvarig
  3. Energibesiktning
  4. Återvinn värmen från ventilationsluften
  5. Isolera vindens bjälklag
  6. Individuell mätning
  7. Injustering av värmesystem
  8. Byte eller kontroll av termostatventiler på radiatorer
  9. Energioptimering
  10.Byte till snålspolande kranar

  För mer information:

  Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen, tel 08-698 41 42

  Bilder